Natječaj u sklopu COSME – Potpora poduzetništvu migranata

Cilj natječaja je okupiti relevantne dionike na nacionalnom i regionalnom nivou u trans-nacionalnim mrežama kako bi zajedno na temelju postojećih dokaza postigli bolji učinak. Naglasak će biti na razmjeni iskustava i peer-učenje između uključenih organizacija, te na unapređenju informacija i istraživanja o tome što je učinkovito u širem krugu dionika i organizacija.

Očekivani rezultat je sve veći broj migranata koji su u mogućnosti pokrenuti nova i održiva poduzeća, uz pogodnosti kao što su povećane poduzetničke aktivnosti, otvaranje radnih mjesta i bolje integracije pripadnika migrantskih zajednica.

Općenito su COSME natječaji otvoreni za tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna ili lokalna razina), gospodarske komore, industriju i slično, poslovne udruge te poslovne podupiruće mreže, nevladine organizacije, udruge i zaklade koje rade sa migrantima, privatna i javna tijela specijalizirana za provedbu edukacija i treninga i slično.
 
Rok za dostavu prijava je 20. prosinca 2016.
 
Više o natječaju dostupno je ovdje.