Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Pronađeno 455 rezultata.
II. Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinuGrad Vukovar25.03.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2019. godinuOpćina Brtonigla-Verteneglio 26.03.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2019. godinuOpćina Brtonigla-Verteneglio 26.03.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja razvoja i promoviranja IKT sektora BPŽ za 2019.Brodsko-posavska županija27.03.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje projekata, programa i manifestacija udruga koje provode javne potrebe u društvenim djelatnostima u 2019. godiniOpćina Gornja Stubica27.03.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Općinu Netretić u 2019.Općina Netretić29.03.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz Proračuna Općine Skrad za 2019. godinuOpćina Skrad29.03.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN