Natječaj za iskaz interesa u okviru Dunavske strategije Europske unije (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte

Natječaj za iskaz interesa  u okviru Dunavske strategije Europske unije (EUSDR) i Dunavskog fonda za strateške projekte  koji zajednički financiraju Europska unija i grad Beč (u sklopu Prioritetne osi 10 -  Jačanje institucionalne suradnje) otvoren je do 15. veljače 2017. godine točno u podne (CET) .
Predviđen broj projekata koji će se financirati je 10 – 12. Predviđeno trajanje projekata je 12 mjeseci. Planirani početak provedbe 1. listopada 2017.  godine, a završetak 30. rujna 2018. godine. Predviđeni iznos financiranja po pojedinačnom projektu 70 000 – 100 000 eura. Ukupni iznos financiranja u sklopu ovog poziva je približno milijun eura.
 
Prihvatljivi glavni partneri (lead parters) i projektni partneri (project partners) mogu biti: tijela koja imaju pravnu osobnost (javna i privatna), te spadaju u jednu od sljedećih kategorija: nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, mala i srednja poduzeća ili start-up-ovi (SMEs or start-ups), akademska zajednica i sveučilište (posebno primijenjena istraživanja (applied research) i jedinice za razvoj (development units), te  udruge  i socijalni partneri.  Glavni partner mora imati sjedište ili pravnu ovlast u (po)dunavskoj regiji. Projektni ili strateški partneri mogu biti i iz Jadransko-jonske regije (npr. Grčka i Italija, osim EUSDR zemalja) pri čemu projektno partnerstvo mogu sklopiti organizacije iz najmanje 2 zemlje.

Detaljne infomacije o natječaju pronađite ovdje.