Javno predstavljanje projekata ugovorenih u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava "Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000"

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizira javno predstavljanje projekata ugovorenih u sklopu programa dodjele bespovratnih sredstava Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000 koje će se održati u ponedjeljak, 13. listopada 2014., s početkom u 11 sati, u Kući Europe, Augusta Cesarca 6, Zagreb.

Cilj događanja jest upoznati zainteresiranu javnost s djelokrugom rada organizacija civilnoga društva koje djeluju na području zaštite okoliša i poticanja održivog razvoja, te s ciljevima i rezultatima projekata u sklopu ovog programa dodjele bespovratnih sredstava, a u kontekstu jačanja uloge organizacija civilnoga društva u procesu ostvarivanja dosljedne i trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Hrvatskoj.

U sklopu IPA 2011 programa, šest projekata organizacija civilnog društva primilo je potporu u vrijednosti većoj od 5,6 milijuna kuna (738.710,96 eura) za aktivnosti jačanja uloge organizacija civilnoga društva u procesu ostvarivanja dosljedne i trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Hrvatskoj. Ured za udruge odgovoran je za praćenje uspješnosti provedbe ovih projekata, u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.
 
Očekuje se da će se provedbom ovih projekata, koje financira Europska unija, a sufinancira Ured Vlade RH za udruge, izgraditi međusektorska partnerstva i unaprijediti sustav upravljanja zaštićenim područjima, te podići svijest javnosti o važnosti održivog korištenja prirodnih resursa za društveno – gospodarski razvoj u Hrvatskoj.
 
Aktivnosti uključuju razvoj mehanizama za upravljanje zaštićenim područjima, lokalnog gospodarstva i programa ekoturizma, kao i suradnju organizacija civilnog društva, obrazovnih institucija, javnih ustanova i jedinica lokalne i regionalne samouprave pri održivom korištenju prirodnih resursa.

Nakon predstavljanja projekata održat će se radionica o provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u organizaciji Ureda za udruge i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.