Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Pronađeno 920 rezultata.
Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2020. godiniGRAD NAŠICE30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2020. godiniGRAD NAŠICE30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2020. godiniGRAD NAŠICE30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020.godiniVIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020.godiniVIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja vatrogastva koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020.godiniVirovitičko-podravska županija30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2020.godiniVIROVITIČKO PODRAVSKA ŽUPANIJA30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN
Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2020. godiniGRAD VUKOVAR i ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA30.11.2020. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | OTVOREN