Djelatnici Ureda

 

Ravnateljica

Helena Beus
helena.beus@udruge.vlada.hr
01/4599-810


Zamjenica ravnateljiceVesna Lendić Kasalo, dipl. iur.
vesna.lendickasalo@udruge.vlada.hr
01/4599-810
Administrativna tajnica


info@udruge.vlada.hr
01/4599-810
 

Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje

 


Stela Fišer Marković, M.A.
Voditeljica Odjela
stela.fiser@udruge.vlada.hr
01/4599-820
 

Darija Marić, dipl.soc.
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
darija.maric@udruge.vlada.hr
01/4599-810


 
 
 Iva Rašić Puš, dipl.pol.
 Viša stručna savjetnica
 iva.rasic@udruge.vlada.hr
 01/4599-824
 

Milana Romić, prof. 
Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
milana.romic@udruge.vlada.hr
01/4599-815

 
 

                                                                              Saša Šegrt, prof.
                                                                              Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
                                                                              sasa.segrt@udruge.vlada.hr
                                                                              01/4599-875                                                                              Tereza Missoni
                                                                              Savjetnica u Vladi i Vladinom uredu
                                                                              tereza.missoni@udruge.vlada.hr 
                                                                              01/4599-818
 

Odjel za provedbu programa EU i međunarodnu suradnju
Ana Ugrina, prof.
Voditeljica Odjela
ana.ugrina@udruge.vlada.hr
01/4599-814
 

 
 


Marijana Antunović Platužić, mag.pol. 
Viša stručna savjetnica
marijana.antunovic@udruge.vlada.hr
01/4599-825
 
 


Ljiljana Breulj Štimac, univ.spec.pol.
Viša stručna savjetnica
ljiljana.breuljstimac@udruge.vlada.hr
01/4599-821

 

 


Željka Markulin, dipl.pol.
Viša stručna savjetnica
zeljka.markulin@udruge.vlada.hr
01/4599-816

 

 Anita Prša, prof.
Viša stručna savjetnica
anita.prsa@udruge.vlada.hr
01/4599-822
  Andreja Vidović, prof.
Viša stručna savjetnica
andreja.vidovic@udruge.vlada.hr
01/4599-876


 
 

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

 


Marina Lochert Šoštarić, dipl.pol.
Voditeljica Odjela
marina.lochert@udruge.vlada.hr
01/4599-817


 
      


Jelena Princivali, dipl.oec.
Viša stručna savjetnica
jelena.princivali@udruge.vlada.hr
01/4599-871
 

Petra Vitas, dipl.oec.
Viša stručna savjetnica
petra.vitas@udruge.vlada.hr
01/4599-874
 
 
 


Iva Žic, dipl.soc., prof.soc.
Viša stručna savjetnica
iva.zic@udruge.vlada.hr
01/4599-870

 

      
     Zvonimir Abramović
   
 Viši stručni savjetnik
     zvonimir.abramovic@udruge.vlada.hr
     01/4599-877
      


     Ana Šimić
    
 Viša stručna savjetnica
     ana.simic@udruge.vlada.hr
     01/4599-871