Savjetovanje o Nacrtu pravila za sufinanciranje projekata financiranih iz EU fondova za 2011. godinu

Dana 24. ožujka 2011. u prostorijma Hrvatske zajednice tehničke kulture u Zagrebu, Ured za udruge održao je javno savjetovanje o nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011.godinu. Javno savjetovanje okupilo je više od 30 predstavnika organizacija civilnog društva.

 
Pravilima koja su predstavljena svrha je utvrditi kriterije i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru raznih programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a čije je sufinanciranje predviđeno u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Aktivnost A 509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnoga društva.
 
Ovim putem također pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti - institucije, organizacije te pojedince da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na spomenuti dokument pošalju na adresu elektroničke pošte info@uzuvrh.hr, do 1. travnja 2011.
 
Napominjemo da ćemo po isteku roka za savjetovanje sve zaprimljene potpisane doprinose objaviti na internetskim stranicama Ureda za udruge.
 
Nacrt Pravila za sufinanciranje


Izvješće o provedenom savjetovanju:
 
ed za udruge izradio je nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu. Spomenutim se Pravilima žele utvrditi kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a čije je sufinanciranje predviđeno u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Aktivnost A 509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnoga društva.
 
S ciljem prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti o nacrtu Pravila, Ured za udruge je 18. ožujka na svojim internetskim stranicama objavio poziv na javno savjetovanje o nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata financiranih iz EU fondova, uz molbu za dostavu prijedloga, primjedbi i sugestija na spomenuti dokument do 1. travnja 2011.
 
U pripremi samog nacrta, ali i tijekom razdoblja savjetovanja, Ured za udruge je proveo konzultacije s tijelima nadležnima za pojedine programe EU čije su sugestije i primjedbe velikim dijelom uzete u obzir prilikom sastavljanja prvog nacrta te konačnog teksta Pravila.
 
U četvrtak, 24. ožujka 2011., u prostorijama Hrvatske zajednice tehničke kulture, Dalmatinska 12, u Zagrebu, Ured za udruge je organizirao javnu raspravu o nacrtu Pravila za sufinanciranje.
 
Također, rasprava o nacrtu Pravila održala se i na 7. sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva u petak, 25. ožujka 2011., te prigodom Info dana o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću, kao i naknada za zaštitu okoliša za 2011. godinu, koji su održani 1. travnja 2011. u Velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Donje Svetice 38, u Zagrebu.
 
Tijekom razdoblja predviđenog za savjetovanje, Ured je zaprimio tri komentara sljedećih organizacija civilnog društva:
 
Očitovanje Ureda za udruge na pristigle komentare može se preuzeti ovdje.
 
Ured za udruge zahvaljuje organizacijama civilnoga društva i tijelima nadležnima za pojedine programe EU koji su svojim zapažanjima, prijedlozima i komentarima pomogli izradi revidiranog teksta Pravila. Slijedom primjedbi iznesenih na javnoj raspravi, sjednici Savjeta, Info danima kao i tijekom razdoblja provedbe savjetovanja, Ured za udruge je izradio konačni tekst Pravila kojeg možete preuzeti ovdje.