Javna rasprava o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira javnu raspravu o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj, koja će se održati u petak, 3. rujna 2010., u prostorijama Hrvatske zajednice tehničke kulture (Dalmatinska 12, Zagreb), s početkom u 10 sati.
Slijedom obveza iz niza strateških dokumenata koje je Vlada donijela te dosadašnjih iskustava, Ured je pripremio nacrt Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj koja, između ostaloga, utvrđuje: 
 • pojmovno određenje projekata i programa od interesa za opće dobro;
 • uvjete kojima udruge moraju udovoljiti u svrhu ostvarenja financiranja projekata ili programa od interesa za opće dobro;
 • postupke i načela koja tijela državne uprave, vladini uredi odnosno druge javne institucije primjenjuju pri dodjeli financijskih sredstava za spomenute projekte i programe;
 • način ostvarivanja usklađenosti područja, dinamike i postupaka financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna;
 • modalitete postupanja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza po projektima i programima udruga (sukladno postojećoj praksi na razini EU), te
 • uvođenje informacijskog sustava za praćenje financiranja iz državnog proračuna programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Sukladno rezultatima javne rasprave o prijedlogu Zakona o organizacijama koje djeluju za opće dobro, koji je prošao široku javnu i internetsku raspravu, no kojega trenutno nije moguće donijeti bez značajnih financijskih izdvajanja, a sama je rasprava pokazala velike razlike u očekivanim učincima spomenutog Zakona od strane različitih organizacija civilnoga društva, ova Odluka bez namjere da bude alternativa samome Zakonu, odraz je napora da se područje financiranja organizacija civilnoga društva iz javnih izvora što preciznije uredi prije ispunjavanja svih uvjeta za donošenja samog Zakona.
 
Molimo sve zainteresirane da, zbog ograničenog broja mjesta, prijave svoje sudjelovanje do četvrtka u 12h putem prijavnog obrasca u nastavku, a svoje komentare na Nacrt Odluke pošalju do petka 3.9. na adresu: info@uzuvrh.hr.
 
 
Prijavni obrazac
 

Nacrt Odluke (u PDF formatu) 


Izvještaj s održane javne rasprave:
 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u petak, 3. rujna 2010., u prostorijama Hrvatske zajednice tehničke kulture organizirao je javnu raspravu o nacrtu Odluke o uvjetima i načinu financiranja projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj.
 
Na raspravi je sudjelovalo više od pedeset sudionika, predstavnika udruga, ostalih organizacija civilnoga društva, tijela državne uprave te članova Savjeta za razvoj civilnoga društva. Sama rasprava o nacrtu Odluke usredotočila se na nekoliko ključnih tema:
 
 • usklađenost financiranja programa javnih potreba, koje provode udruge, s ovom Odlukom
 • obuhvat Odluke u odnosu na druge organizacije civilnoga društva (privatne ustanove, zaklade)
 • pitanje tumačenja formulacije kojom se predlaže da aktivnosti programa i projekata od interesa za opće dobro za krajnjeg korisnika trebaju biti besplatne, te s tim povezan status samofinancirajućih aktivnosti udruga (naplata ulaznica, edukacija i sl.)
 • pitanje nadzora nad postupanjem tijela državne uprave – davatelja financijske potpore, u provedbi predmetne Odluke
 • problem održivosti manjih udruga.
 
Ured za udruge u najskorijem će roku nastojati objaviti obrazloženja svih prihvaćenih, odnosno, neprihvaćenih primjedbi i komentara, a ovim se putem želimo zahvaliti svima koji su se odazvali na javno savjetovanje te svojim pisanim ili usmenim komentarima doprinijeli samom tekstu nacrta Odluke.