Nacrt Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. donijela Zaključak o prihvaćanju Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/2009). Potreba usvajanja Kodeksa i poticanja njegove sustavne primjene proizlazi iz ciljeva i mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006. do 2011. godine i pripadajućeg Operativnog plana provedbe, kao i mjera Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije. Osim toga, razrada modela konzultacija o prijedlozima programa, zakona i drugih propisa s nevladinim organizacijama i javnošću općenito jedna je od planiranih aktivnosti u sklopu nove Strategije reforme državne uprave za razdoblje 2008.-2011.
U nastavku donosimo nacrt Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Ove smjernice trebale bi poslužiti kao vodič predstavnicima državnih tijela uključenima u postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja novih zakona, drugih propisa i akata, ali i svim dionicima zainteresirane javnosti u najširem smislu te riječi - građanima, organizacijama civilnoga društva (uključujući neformalne građanske grupe ili inicijative, udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, sindikate, udruge poslodavaca), predstavnicima akademske zajednice, komorama, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama koje obavljaju javnu službu ili na koje može utjecati određeni zakon, drugi propis ili akt koji se donosi, odnosno koje će biti uključene u njihovu provedbu.
 
Ured za udruge organizira četiri regionalna savjetovanja o nacrtu Smjernica, a najavu i raspored savjetovanja možete pronaći ovdje.
 
Ovim putem pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti - institucije, organizacije te pojedince da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije vezane uz tekst nacrta Smjernica pošalju na adresu elektroničke pošte info@uzuvrh.hrdo 1. ožujka 2010. Napominjemo da ćemo po isteku roka za savjetovanje sve zaprimljene potpisane doprinose objaviti na internetskim stranicama Ureda za udruge.
 
 

Nacrt Smjernica za primjenu Kodeksa 

Izvješće o provedenom savjetovanju:

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN140/2009). Prihvaćajući Kodeks Vlada je istovremeno obvezala Ured za udruge da u roku tri mjeseca od objave Kodeksa u Narodnim novinama izradi Smjernice za primjenu Kodeksa i program sustavne edukacije koordinatora za savjetovanje koji će biti imenovani u državnim tijelima. Početkom veljače 2010. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Nacrt Smjernica za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i istovremeno o njemu otvorio javnu raspravu. Osim objavljivanja na internetskoj stranici www.uzuvrh.hr o nacrtu Smjernica organizirane su i četiri regionalna savjetovanja - javne rasprave i to 16. veljače u Rijeci, 17. veljače u Zagrebu, 22. veljače u Osijeku i 5. ožujka u Splitu. Ovim putem, zahvaljujemo svima koji su dali doprinos raspravi o Smjernicama, bilo sudjelovanjem u nekoj od održanih javnih rasprava, bilo slanjem pisanog priloga. U nastavku možete preuzeti Pregled primjedbi i prijedloga s provedenog savjetovanja o Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

 

Pregled primjedbi i prijedoga