Savjetovanje o Nacrtu Plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna u 2013. godini

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je javno savjetovanje o Nacrtu Plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2013. godini te o Nacrtu prijedloga za ujednačavanje formalnih uvjeta za prijavu na natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz javnih izvora
Pozivaju se svi zainteresirani da svoje pisane prijedloge i komentare dostave najkasnije do 29. studenog 2012. na e-mail: iva.rasic@uzuvrh.hr.  
Sve dokumente i više informacija o savjetovanju možete pronaći ovdje.

Izvješće o provedenom savjetovanju:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske proveo je javno savjetovanje o Nacrtu Plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2013. godini te o Nacrtu prijedloga za ujednačavanje formalnih uvjeta za prijavu na natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz javnih izvora.
 
Savjetovanje je provedeno s ciljem dobivanja povratne informacije o tome jesu li predloženim priroritetnim područjima zadovoljavajuće pokrivene postojeće potrebe na terenu te radi prikupljanja prijedloga za učinkovito ujednačavanje minimalnih formalnih uvjeta za prijavu i potrebne natječajne dokumentacije. Također, jedan od ciljeva savjetovanja bio je i raspraviti adekvatnost dosadašnjih postupaka pripreme i provedbe natječaja, kako bi se omogućilo kvalitetnije praćenje rezultata i učinaka financiranih projekata i programa, u skladu s ključnim strateškim dokumentima i identificiranim potrebama.
 
U sklopu savjetovanja održane su dvije javne rasprave, te javno internetsko savjetovanje koje je trajalo od 14. do 29. studenog 2012. Tijekom dvotjednog savjetovanja zaprimljeno je 20 pisanih primjedbi koje su raspravljene na završnoj javnoj raspravi održanoj 30. studenog 2012. u prostorima Hrvatske zajednice tehničke kulture u Zagrebu.

 

Kako je većina primjedbi pristigla od strane udruga osoba s invaliditetom, ravnatelj Ureda za udruge, g. Igor Vidačak, na završnoj javnoj raspravi najavio je da se u skoro vrijeme očekuje početak javne rasprave o kriterijima za dodjelu institucionalnih potpora za razvoj, kako nacionalnih saveza, tako i lokalnih udruga osoba s invaliditetom, te da će o tome više informacija dati nadležno Ministarstvo socijalne politike i mladih. Također, Ured za udruge proslijedit će Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva prijedloge koji se tiču proširenja područja dodjele institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga i na udruge osoba s invaliditetom. Naglasio je i da će primjedbe vezane uz raspisivanje natječaja za osobnog asistenta te zakonsko reguliranje pružanja socijalne usluge osobne asistencije biti također proslijeđene nadležnom ministarstvu. 
 
Obzirom da su se mnoge primjedbe odnosile na raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, g. Vidačak je podsjetio da je prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2013. izrađen temeljem procjene potreba koje je svaki davatelj bespovratnih sredstava iznio u sektorskim analizama,  kao i temeljem niza međuresornih pregovora o prioritetnim područjima financiranja i obvezama preuzetima iz prethodnih godina, putem natječaja za višegodišnje programe.
 
Na raspravi je najavljeno i da će Ured za udruge održati međuresorni sastanak vezan uz usuglašavanje prioriteta za financiranje programa udruga u području borbe protiv ovisnosti, a u suradnji s nadležnim tijelima nadopunit će Godišnji plan kako bi se što transparentnije prikazala sva sredstva za projekte i programe OCD-a u 2013.
 
Dio prijedloga oko ujednačavanja formalnih uvjeta za prijavu na natječaje je prihvaćen, dok će se o nekima, kao i o dijelu pristiglih komentara o Prijedlogu Godišnjeg plana natječaja, raspravljati na sljedećoj sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
U nastavku se nalazi dokument s objedinjenim primjedbama i pojašnjenjima Ureda za udruge o njihovom prihvaćanju, odnosno neprihvaćanju.