Savjetovanje o Godišnjem planu natječaja za 2015. godinu

Ured za udruge Vlade RH pokreće internetsko javno savjetovanje o Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

 
Sukladno zaključcima 7. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva održane 3. listopada 2014., istaknuta je potreba integralnog planiranja na razini svih javnih davatelja financijskih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva, vodeći računa o različitim izvorima sredstava (državni proračun, dio sredstava od igara na sreću, fondovi Europske unije). Valja napomenuti kako se radi o Nacrtu Godišnjeg plana koji se još uvijek nadopunjuje od strane pojedinih tijela. Upravo u svrhu što kvalitetnijeg planiranja u fazi u kojoj se može utjecati na buduće planove tijela, otvoreno je savjetovanje o navedenom Nacrtu.
 
Putem sljedeće poveznice možete preuzeti nacrt Godišnjeg plana natječaja u 2015. godini te Vas molimo da svoje komentare i primjedbe dostavite Uredu za udruge na mail adresu: info@uzuvrh.hr, putem obrasca u nastavku.
 
Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 7.11.2014. Po završetku javnog savjetovanja Ured za udruge će objaviti sve zaprimljene primjedbe i komentare kao i izvještaj o rezultatima savjetovanja.
 
Obrazac savjetovanja

Izvješće o provedenom savjetovanju o Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije
:
Ured za udruge Vlade RH proveo je javno savjetovanje o Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije. Godišnji plan izrađen je temeljem sektorskih analiza u kojima su davatelji bespovratnih sredstava identificirali potrebe u svojim resorima, a sadrži popis svih programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2015., u sklopu svojih nadležnosti, raspisivati državna tijela.
 
Javno internetsko savjetovanje trajalo je od 24. listopada do 7. studenoga 2014., a ukupno su pristigla 23 komentara od 13 organizacija civilnog društva.
 
Objedinjene komentare s očitovanjima o prihvaćanju i neprihvaćanju istih možete pronaći ovdje.