Europska komisija usvojila Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Europska komisija usvojila je Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali kojim se definiraju područja u koja će Republika Hrvatska, do 2020. godine, moći investirati sredstva iz Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih.

Osnovni cilj OP-a Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijarde eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.
 
Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.
 
Ured za udruge Vlade RH sudjelovao je u procesu programiranja prioriteta ulaganja iz ESF-a, odnosno iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru kojeg su za projekte organizacija civilnoga društva na raspolaganju sredstva iz prioriteta "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage", "Socijalno uključivanje", "Obrazovanje i cjeloživotno učenje" te "Dobro upravljanje".
 
Više informacija možete naći ovdje.
 
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali nalazi se ovdje.
Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva OP ULJP-a možete naći ovdje.


Pisane vijesti