Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete

Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete obavlja stručne, analitičke i administrativne poslove u okviru djelokruga Ureda iz područja:
 
  • financijskog upravljanja i kontrole kvalitete u sklopu provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije;
  • nadzora pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja;
  • suzbijanja nepravilnosti i prijevara u sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu financiranja organizacija civilnoga društva iz nacionalnih izvora, s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske te izvješćivanja o nepravilnostima i rizicima; osiguranja pravovremene raspoloživosti sredstava iz nacionalnih i europskih izvora na proračunskim pozicijama Ureda te prikupljanja i sastavljanja podataka potrebnih za računovodstvo Nacionalnog fonda;
  • osiguranja kvalitete u različitim fazama i postupcima provedbe projekata i programa za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije, a osobito osiguranja kvalitete programskih dokumenata, pravila i procedura za dodjelu financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva, dokumenata i izvještaja koji sadrže podatke o provedbi i stanju napretka provedbe pojedinih projekata i programa te osiguranja kvalitete postupaka i procedura u fazi provedbe;
  • osiguranja kvalitete standarda i mjerila provedbe natječajnih postupaka za financiranje organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora;
  • pružanja informacija i stručne pomoći na području financijskog upravljanja za potencijalne prijavitelje i provoditelje projekata za sektor civilnoga društva koji se financiraju iz fondova Europske unije;
  • ovjeravanja ugovora te izvješćivanja Porezne uprave Ministarstva financija o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za projekte iz nadležnosti Ureda;
  • upravljanja sredstvima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva koji ostvaruju potporu iz fondova Europske unije te provedbe postupka odlučivanja o njihovom sufinanciranju, ugovaranju i praćenju izvršenja ugovornih obveza