Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju

 


Ana Ugrina, prof.
Voditeljica Odjela
ana.ugrina@udruge.vlada.hr
01/4599-814
 
Marijana Antunović Platužić, mag.pol. 
Viša stručna savjetnica
marijana.antunovic@udruge.vlada.hr
01/4599-825
  Željka Markulin, univ. spec.
Viša stručna savjetnica
zeljka.markulin@udruge.vlada.hr
01/4599-816


Anita Prša, prof.
Viša stručna savjetnica
anita.prsa@udruge.vlada.hr
01/4599-822
 

Andreja Vidović, prof.
Viša stručna savjetnica
andreja.vidovic@udruge.vlada.hr
01/4599-876
Viša stručna savjetnica
ivana.markovic@udruge.vlada.hr
01/4599-872