Javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu.
 Pravilima se određuju kriteriji i postupak kojim će Ured Vlade RH za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u proračunskom razdjelu Ureda za udruge.
 
Internetsko javno savjetovanje otvoreno je do 6. ožujka 2015., a svi zainteresirani mogu slati svoje primjedbe i komentare putem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju. Po završetku javnog savjetovanja Ured za udruge će objaviti sve zaprimljene primjedbe i komentare kao i izvještaj o rezultatima savjetovanja.
 
Objava Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu očekuje se sredinom ožujka 2015.

Izvješće o provedenom savjetovanju o Pravilima za sufinanciranje organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu:

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizirao je javno savjetovanje o Pravilima za sufinanciranje organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu. Savjetovanje je trajalo od 19. veljače do 6. ožujka 2015.
Pravilima se određuju kriteriji i postupak na osnovu kojih će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ugovorene u okviru programa Europske unije, za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću.Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizirao je javno savjetovanje o Pravilima za sufinanciranje organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu. Savjetovanje je trajalo od 19. veljače do 6. ožujka 2015.
Pravilima se određuju kriteriji i postupak na osnovu kojih će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ugovorene u okviru programa Europske unije, za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću.