Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini

Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske objavljuju Natječaj za prijavu projekata/programa udruga i zdravstvenih organizacija za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna iz dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 15.250.000,00 kuna, od čega će se za projekte i programe udruga dodijeliti 8.150.000,00 kuna, a za projekte zdravstvenih organizacija koji se provode u suradnji s udrugama 7.100.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 9. kolovoza 2016. godine.

Više informacija o natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.