Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2024. godinu

Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2024. godini.

Temeljem članka 57. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015, 37/2021) Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2024. godini.

Godišnji plan natječaja za 2024. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2024. godini.

Davatelji sredstava su tijela državne uprave, uredi Vlade RH, javne zaklade te druga javna tijela koja djeluju na nacionalnoj razini, a programi i projekti financirat će se sredstvima državnog proračuna, iz dijela prihoda od igara na sreću te inozemnih fondova.
 
Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.
 
Sektorske analize, temeljem kojih je izrađen Godišnji plan natječaja, dostupne su za preuzimanje ovdje, a godišnji plan natječaja možete pronaći ovdje (ažurirano 25. lipnja 2024. godine).