Povjerenica za etiku

Jelena Princivali,dipl.oec.
viša stručna savjetnica
jelena.princivali@udruge.vlada.hr
01/4599-871