2009. – 2010. godina

Ured za udruge aktivno je sudjelovao u provedbi aktivnosti programa Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2009. i 2010. godinu, ponajprije kroz prijenos iskustava i znanja s područja stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u zemljama regije, organizacijom studijskih posjeta Hrvatskoj te sudjelovanjem u nizu događanja izvan Hrvatske. Tijekom 2009. Ured je primio u posjet delegaciju Bosne i Hercegovine u travnju, Crne Gore u svibnju, a u studenome u studijski posjet doputovala je delegacija Državnog savjeta za potporu nevladinim organizacijama pri predsjedniku Republike Azerbajdžana. Te su delegacije dolazile većinom kao predstavnici nadležnih ministarstava, ali i vlada tih država. Svi posjeti koordinirani su s ostalim relevantnim tijelima i organizacijama sukladno ciljevima posjeta i interesima pojedinih delegacija. Delegacije su, u organizaciji Ureda, posjetile Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU-a, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo uprave, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva i nekoliko organizacija civilnog društva.

Tijekom 2010. godine u svrhu uspostave bliže suradnje i širenja dobrih praksi Ured za udruge posjetile se delegacije Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova.
Ured je ugostio delegaciju Bosne i Hercegovine od 15. do 18. veljače u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za sudjelovanje u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini“. Svrha projekta bila je uključiti organizacije civilnoga društva Bosne i Hercegovine u civilni dijalog na svim razinama vlasti kroz snaženje civilnoga sektora u ukupnim reformskim procesima. Uključenost Ureda u taj projekt sukladan je ciljevima regionalne suradnje i razmjene iskustava s ostalim zemljama jugoistočne Europe u provedbi reformi i pripremama za članstvo u Europskoj uniji.

Dana 26. travnja 2010., u sklopu projekta tehničke pomoći organizacijama civilnoga društva koji se provodi kroz regionalni program IPA–TACSO, Ured za udruge ugostio je delegaciju Republike Kosovo, a od 20. do 22. srpnja delegaciju Republike Makedonije  u trodnevnom studijskom posjetu. Sudionici su tijekom posjeta dobili informacije o institucionalnom i normativnom okviru za suradnju Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnog društva, zadaćama Ureda u koordinaciji rada ministarstava, središnjih državnih ureda, ureda Vlade Republike Hrvatske i državnih upravnih organizacija u vezi s praćenjem i unapređenjem suradnje s nevladinim, neprofitnim sektorom u Republici Hrvatskoj. Predstavljene su im informacije o aktivnostima Ureda na međunarodnom planu i trenutačnom stanju razvoja civilnog društva u Hrvatskoj kroz prizmu pretpristupnih programa EU-a za sektor civilnog društva kao i mogućnosti potpore civilnom društvu RH u okviru Europskoga socijalnog fonda. U tom kontekstu predstavljan je doprinos organizacija civilnoga društva procesima europskih integracija u Republici Hrvatskoj.

Dana 23. ožujka 2009. u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, na inicijativu Radne skupine za međunarodnu suradnju i pridruživanje EU-u a u organizaciji Ureda za udruge, Savjeta i Centra za mirovne studije, održan je okrugli stol pod nazivomHrvatska kao pružateljica međunarodne razvojne pomoći – uloga organizacija civilnoga društva“.

Uz organizaciju niza studijskih posjeta Ured za udruge nastavio je pružati i druge oblike razvojne pomoći Republike Hrvatske u inozemstvu, ponajprije u obliku financiranja sudjelovanja djelatnika Ureda na seminarima i konferencijama u zemljama regije, s ciljem prijenosa znanja i iskustava stečenih u procesu pristupanja EU-u. Primjerice, krajem studenog predstavnica Ureda sudjelovala je na konferenciji „Civil Society Development and Public Financing of NGOs: Best Practices and New Opportunities” u Bakuu (Azerbajdžan), na zamolbu tamošnjeg Državnog savjeta za suradnju s nevladinim organizacijama a slijedom suradnje započete tijekom studijskog posjeta azerbajdžanske delegacije Hrvatskoj.

Regionalni kongres „Organizacije civilnog društva nude izazov tijelima javne vlasti“, travanj 2009., Ljubljana
Ured za udruge dao je aktivan doprinos regionalnom kongresu „Organizacije civilnog društva nude izazov tijelima javne vlasti“, koji je održan u travnju 2009. u Ljubljani. Kongres su organizirali Međunarodni Europski pokret i Europski pokret Slovenije u suradnji s Europskom komisijom i gradom Ljubljanom te uz podršku Narodne skupštine Slovenije i Vlade Republike Slovenije. Ured je sazvao i organizirao sastanak državnih tijela zaduženih za suradnju s udrugama u zemljama Procesa stabilizacije i pridruživanja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija), koji se održao na marginama Kongresa. Svrha je sastanka bila dogovoriti buduće korake u razmjeni stečenih iskustava između Hrvatske i ostalih zemalja regije.

Međunarodna konferencija slovenskih i hrvatskih nevladinih organizacija “Bez granica”, 27.-29. studeni, Terme Olimia (Podčetrtek)
Ured za udruge pružio je potporu i aktivno se uključio u rad međunarodne konferencije koju su organizirali slovenski Centar za informiranje, sudjelovanje i razvoj nevladinih organizacija – CNVOS i hrvatska udruga GONG u Termama Olimia (Podčetrtek) od 27. studenog do 29. studenog 2009. Svrha konferencije pod nazivom „Bez granica“ bila je razmjena iskustava slovenskih i hrvatskih organizacija civilnoga društva o razvojnim mogućnostima koje civilno društvo može pružiti u kontekstu globalne gospodarske krize.

Sudjelovanje Ureda u projektu jačanja kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini
Krajem 2009. godine Ured za udruge aktivno se uključio u projekt izgradnje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u civilnom dijalogu u Bosni i Hercegovini, koji se provodi u sklopu programa IPA 2007. Opći je cilj projekta uključiti civilno društvo u BiH u civilni dijalog na različitim razinama vlasti, sukladno preporukama Europske unije i Strategiji proširenja, u kojima se ističe kako se „kultura prihvaćanja i uvažavanja uloge civilnog društva treba uspostaviti kako bi organizacije civilnog društva mogle upustiti se u učinkovit civilni dijalog“ (Strategija proširenja i glavni izazovi 2010. – 2011). Tijekom projekta djelatnici Ureda za udruge sudjelovali su u raznim aktivnostima pružanja tehničke pomoći institucijama vlasti i organizacijama civilnog društva za učinkovit i strukturiran civilni dijalog.

Međunarodna konferencija o jačanju civilnog društva diljem Europe, 19. i 20. listopada 2009 Zadar
Predstojnik Ureda održao je plenarno izlaganje na međunarodnoj konferenciji „Osnaživanje tripartitnih odnosa – organizacije civilnog društva – nacionalne vlade – Europska komisija: Jačanje civilnog društva diljem Europe i izgradnja partnerstva“ u organizaciji European Citizen Action Service (ECAS) iz Bruxellesa i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva iz Zagreba. Konferencija je bila nastavak procesa kampanje iniciranja rasprava na europskoj i nacionalnoj razini o stvaranju održivog partnerstva između predstavnika civilnog društva, Europske unije i predstavnika vlasti na nacionalnoj razini. Na konferenciji u Zadru prvi je put predstavljen je i projekt TACSO – tehnička pomoć organizacijama civilnoga društva, koji financira Europska unija, a u Hrvatskoj i u još sedam država provode SIPU International i konzorcijski partneri s ciljem povećanja kapaciteta organizacija civilnoga društva radi osiguranja kvalitete njihovih usluga i održivosti njihove uloge u demokratskim procesima.

Međunarodna konferencija o razvoju i javnom financiranju civilnog društva, studeni 2010. Baku (Azerbajdžan)
Predstavnica Ureda sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Civil Society Development and Public Financing of NGOs: Best Practices and New Opportunities“, koja se održala u studenome 2010. u Bakuu (Azerbajdžan). Cilj konferencije je bio omogućiti razmjenu mišljenja i dobrih praksi različitih dionika – predstavnika vlada, međunarodnih (donatorskih) organizacija, organizacija civilnoga društva – o nizu pitanja vezanih za razvoj civilnog sektora i financiranje rada OCD-a iz javnih izvora, kao i o najboljim mehanizmima za povećanje učinkovitu suradnju između vladinog i civilnog sektora.

Suradnja s organizacijom America Speaks
Na poziv Ureda za udruge, uz potporu Veleposlanstva SAD-a u RH te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, dr. Carolyn J. Lukensmeyer, osnivačica i predsjednica udruge America Speaks, sudjelovala je na Danima udruga 2009. u Osijeku kao jedan od glavnih govornika na konferenciji Uključivanje građana i organizacija civilnoga društva u odlučivanje.