Poziv za iskaz interesa za odabir vanjskih ocjenjivača projektnih prijedloga

U okviru svojih nadležnosti Izvršne agencije i temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015), Ured za udruge Vlade RH objavljuje Poziv za iskaz interesa za odabir vanjskih ocjenjivača projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstva u okviru Poziva „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski razvoj“.
 
Cilj ovog Poziva je odabir vanjskih ocjenjivača koji će kao članovi Povjerenstva za ocjenjivanje sudjelovati u ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga financiranih iz Švicarsko – hrvatskog programa suradnje.
 
Prijaviti se mogu fizičke osobe koje ispunjavaju pozivom propisane uvjete, a svi kandidati koji ostvare propisani (minimalni) broj bodova biti će uvršteni u Bazu vanjskih ocjenjivača Ureda za udruge. Vanjski ocjenjivači će se angažirati na temelju potreba poziva za dodjelu bespovratnih sredstava koje objavljuje Ured za udruge, a prema prethodno ostvarenom broju bodova, vremenskoj raspoloživosti ocjenjivača, specifičnog iskustva u procjenjivanju projektnih prijava te pripremi i/ili provedbi projekta u području koje se financira te zaprimljenom broju projektnih prijava.
 
Prvi angažman vanjskih ocjenjivača očekuje se od listopada 2018., a angažirani ocjenjivači će imati pravo na naknadu od najmanje 200 (dvije stotine) kuna neto po procijenjenoj projektnoj prijavi.
 
Ovaj Poziv za iskaz interesa za odabir vanjskih ocjenjivača otvoren je trajno.
 
Napomena: Uvrštavanje vanjskog ocjenjivača u Bazu vanjskih ocjenjivača ne obvezuje Ured za udruge na angažiranje pojedinog ocjenjivača!
 

Najave | Švicarsko-hrvatski program suradnje