Javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“

Ured za udruge pokrenuo je javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“.

Cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. Također, Pozivom se želi unaprijediti suradnja organizacija civilnoga društva i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora; povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju te unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za razvoj vođen zajednicom.

Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4. „Dobro upravljanje“, Investicijskog prioriteta 11.ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, Specifičnog cilja 11.ii.1 „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja“. 

Savjetovanje je otvoreno do 12. rujna 2018., a dostupno je ovdje.

Pisane vijesti