Šesta sjednica savjeta za razvoj civilnog društva

Šesta redovna sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 19. rujna 2007., s početkom u 13 sati, u dvorani "Slavoljub Penkala", Ulica grada Vukovara 78.

Dnevni red sjednice:

  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Izvješće o napretku provedbe Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
  3. Prijedlog osnivanja Radne skupine za utvrđivanje kriterija o statusu organizacija od općeg dobra
  4. Rasprava o prioritetima za financiranje organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2008.
  5. Prijedlog Nacionalnog programa za ljudska prava - 2008. do 2011.
  6. Razno


Pisane vijesti