Rezultati provedenog postupka procjene kvalitete u sklopu Poziva "Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj"

Ured za udruge objavljuje rezultate provedenog postupka procjene kvalitete prijava, a prije revizije proračuna.

Povjerenstvo za ocjenjivanje projektnih prijava provelo je ocjenjivanje projektnih prijedloga prema kriterijima odabira usvojenima od strane Upravljačkog odbora i propisanima Uputama za prijavitelje Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj„
 
Procijenjene su projektne prijave koje su zaprimljene na Grupu 1. i Grupu 2. Poziva 
(rok za prijavu 01.10.2018.)
 
Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu sa Uputama za prijavitelje, Ured za udruge Vlade RH objavljuje rang listu privremeno odabranih projektnih prijedloga uz naznaku prijavitelja i naziva projekta:
 
Grupa 1.
1. Zelena mreža aktivističkih grupa - „Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju“   - 99 bodova
2. Hrvatska gorska služba spašavanja - „Jačanje kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja za provođenje potraga kroz uporabu bespilotnih letjelica opremljenih termalnim kamerama“   - 97 bodova
3. Zelena akcija - „Partneri za prirodu“  - 97 bodova
4. Institut za političku ekologiju  -„CROCHET“  - 96.5 bodova
5. Udruga za rad s mladima BREZA - „TOGETHER“   - 95.5 bodova
6. Forum za slobodu odgoja - „Učimo ih za njihovu budućnost“  -  94.5 boda
7. Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota - „CROSS WORK - Partnerstvo obrazovanja za globalno građanstvo“   - 94 boda
Grupa 2.
1. ODRAZ-Održivi razvoj zajednice-„ Održiva sigurnost nemotoriziranog prometa u urbanim sredinama“  -  98 bodova
2. Roditelji u akciji -„zakOČI“   -  94.5 boda
 
Temeljem provedenog ocjenjivanja i u skladu sa Uputama za prijavitelje, Ured za udruge Vlade RH objavljuje privremenu rang listu rezervnih  projektnih prijedloga uz naznaku prijavitelja i naziva projekta:

Grupa 1.
1. Institut za razvoj i inovativnost mladih - „Digitalne knjižnice za lokalni razvoj“   -  90.5 bodova
2. Društvo SPES - „Uspostavljanje Hrvatsko-Švicarske suradnje u području Uro-Neurologije s ciljem  poboljšanja edukacije, zdravstvene skrbi i kvalitete života u bolesnika u Zagrebu i regiji“   -  90 bodova
 3. Kuća ljudskih prava - „Poticanje GRAĐANSKE PARTICIPACIJE I SUDJELOVANJA U LOKALNIM zajednicama u Hrvatskoj“   -   85.5 bodova
 4. Udruga Via Dinarica  -„Razvoj održivog turizma u planinskim područjima na koridoru Via Dinarice“  -  85 bodova
 5. Centar za suočavanje s prošlošću-Documenta - „Putovima mira i sjećanja - Sedam izazova za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“  -  84 boda
 6. Start up udruga - „COWORKING on Rural LEvelS“   -  82.7 bodova
 7. GONG - „GLOWING - GONG i Lobbywatch u dobrom upravljanju„  -  82 boda
 8. DOOR-„ Održiva radna snaga u energetskoj tranziciji - Velika Gorica“  -  81.3 boda
 9. Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica -„ Školarko volonterko“  -  75.7 bodova
10. Udruga „Inovativni projekti“ - „Pametne regije, gradovi i sela“  -  73.7 bodova
 
Grupa 2.
  1. Hrvatska vatrogasna zajednica-„ Vatrogasci u podizanju pripravnosti I svijesti u području prometne sigurnosti“   -  76.5 bodova
Ured za udruge zatražit će dodatnu dokumentaciju od navedenih prijavitelja u skladu sa Uputama za prijavitelje (točka 6.2 – Dostava dodatne dokumentacije) te provesti reviziju proračuna projektnih prijedloga. Konačna Odluka o financiranju donijet će se po okončanju postupka.

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje