Odluka o financiranju projekata – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije – Grupa 1

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o financiranju 13 projekata u ukupnom iznosu 4.763.785,21 kn

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“Grupa 1 (rok za prijavu 10. rujna 2018.) nakon provedenog postupka ocjenjivanja i odabira projekata donosi Odluku o financiranju 13 projekata u ukupnom iznosu 4.763.785,21 kn.
 
Odluku o financiranju možete pronaći ovdje.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Ured za udruge Vlade RH zaključiti će ugovore sa budućim korisnicima projekata.

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje