Obavijest o obustavi Poziva „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“

Ured za udruge, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, objavljuje obavijest o obustavi Poziva do 15. svibnja 2019.

Obustava počinje 6. ožujka 2019.
 
Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava dosegli 120% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno ESF Smjernicama predstavlja razlog za obustavu Poziva.
 
Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.
 
Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će pravovremeno biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Pisane vijesti