Odluka o financiranju projekata – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije – Grupa 2

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o financiranju 16 projekata u ukupnom iznosu 17.396.285,75 kn

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u postupku odabira projekata u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“Grupa 2 (rok za prijavu 10. rujna 2018. godine) nakon provedenog postupka ocjenjivanja i odabira projekata donosi Odluku o financiranju 16 projekata u ukupnom iznosu 17.396.285,75 kn.
 
Odluku o financiranju možete pronaći ovdje.
 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske zaključiti će ugovore sa budućim korisnicima projekata.

Pisane vijesti | Švicarsko-hrvatski program suradnje