OECD: jednoglasno prihvaćen Pregled regulatornih politika u Hrvatskoj

Odbor za regulatornu politiku OECD-a raspravljao je 17. travnja 2019. godine, u Parizu, o rezultatima provedenog istraživanja o statusu regulatorne politike u Republici Hrvatskoj te je usvojen Pregled regulatornih politika u Republici Hrvatskoj

Tom prigodom su iznijeti rezultati i metodologija OECD-ove dubinske analize te su predstavljene preporuke u vezi unapređenja regulatornih politika u RH.
 
Cilj ovog Pregleda bilo je identificiranje i poboljšanje politika, institucija i alata u dizajniranju, implementaciji i provedbi kvalitetnih regulatornih politika. Ovim projektom omogućilo se stjecanje znanja za daljnje unaprjeđenje procjene učinaka propisa, uključivanje dionika u oblikovanje javnih politika te administrativna pojednostavljenja i  rasterećenja uz pomoć ex-ante i ex-post evaluacije propisa kao i svrsishodnog upravljanja cjelokupnim procesom regulatorne reforme. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, uz aktivno sudjelovanje Ureda za zakonodavstvo i Ureda za udruge te drugih mjerodavnih tijela državne uprave i regulatornih agencija.
 
Službeni dio sastanka otvorila je predsjednica OECD RPC, dok je stručnjak OECD-a ukratko iznio rezultate istraživanja, objasnio metodologiju izrade Pregleda te predstavio preporuke OECD-a za unaprjeđenje regulatornih politika u Republici Hrvatskoj. Potom je Filip Kočiš, predstavnik MGPO, predstavio sve što se u posljednje vrijeme poduzima kako bi se unaprijedila regulatorna politika, oslanjajući se i na preporuke OECD-a. Objasnio je da će implementacija preporuka OECD-a doprinijeti poboljšanju sustava regulatornih politika, transparentnijem i učinkovitijem donošenju zakona i drugih propisa, jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te vanjskopolitičkom cilju pridruživanja Republike Hrvatske OECD-u.
 
Nakon toga, predstavnica Italije u svojstvu članice OECD-a koja je sudjelovala u izradi Pregleda, iznijela je stav o statusu regulatorne politike u Republici Hrvatskoj. Poslije iznesenog stava razvila se rasprava u kojoj su sudjelovali predstavnici Estonije, Danske, Nizozemske, Grčke i Tajništva OECD-a koji su izrazili pozitivno mišljenje o Pregledu, podijelili svoja iskustva na području regulatornih politika i postavili dodatna pitanja na koja je hrvatsko izaslanstvo vrlo detaljno odgovorilo.
 
Prema aktualnim rezultatima OECD-ovog izvješća “Prakse Boljih propisa diljem Europske unije”, Hrvatska se nalazi na samom vrhu ljestvice, iznad prosjeka država članica EU i OECD-a, prema pokazatelju provedbe savjetovanja sa  zainteresiranom javnošću, no potrebno je poboljšati koordinaciju i dodatno ojačati analitičke kapacitete za sustavniji pristup izradi zakona i drugih propisa prema načelima “Boljih propisa”.
 
Preporuke OECD-ovog Pregleda bit će službeno predstavljenje u lipnju 2019. godine. 

Pisane vijesti