Ured za udruge sudjelovao na EU info danima u Ivancu

24. travnja u Ivancu, održan je EU info dan za OCD-e čiji je cilj bio jačanje kapaciteta OCD-a na području grada Ivanca u korištenju EU izvora za financiranje vlastitih programa, a djelatnice Ureda za udruge su bile sudjelovale kao gosti predavači. Željka Markulin predstavila je djelokrug rada Ureda za udruge, trenutne i planirane natječaje Ureda za organizacije civilnog društva iz operativne osi Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda i mogućnosti financiranja projekata u sklopu programa Europa za građane 2014- 2020 za organizacije civilnog društva te jedinica lokalne i područne samouprave. Iva Žic prisutnima je pojasnila je proces prijave i potrebnu dokumentaciju za prijavu za sufinanciranje Ureda za udruge projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu kao jedan od načina osiguravanja obaveznog financijskog udjela OCD-a u sklopu dobivenih projekata.

Nakon uvodnih predavanja, predstavljen je i primjer dobre prakse s područja Grada Ivanca - “Udruga udomitelja Nada“, čiji je djelokrug rada i projekte u provedbi izložila predsjednica udruge gđa. Mladenka Ravenski.Pisane vijesti