Odobreno je 29 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 237.992,73 eura i 697.397,41 kuna

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu, donesena je treća  Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2019. godinu. 
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 13. svibnja do 5. rujna 2019., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 237.992,73 eura i 697.397,41  kuna. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci. 

Pisane vijesti