Preporuka davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19

Preporučuje se uvažavanje mogućih kašnjenja, prilagodbi i odgoda planiranih projektnih aktivnosti zbog poteškoća uzrokovanih koronavirusom COVID-19. 

Imajući u vidu cijelu situaciju vezanu uz pojavu koronavirusa COVID-19 i mjere koje poduzimaju nadležna tijela za suzbijanje njegova širenja, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izdaje preporuku davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora da pošalju informaciju korisnicima kako će uvažavati kašnjenja, prilagodbu i odgodu planiranih projektnih aktivnosti, uzimajući u obzir specifičnosti ugovorenih projekata (izravan rad s ranjivim skupinama, organiziranje javnih događanja na kojima se okuplja velik broj ljudi, odlazak na studijske posjete i sl.).    

Preporuka je dostupna ovdje.
  

Pisane vijesti