Konferencija o budućnosti Europe

Neka se vaš glas čuje - uključite se u konferenciju o budućnosti Europe

Što je konferencija o budućnosti Europe?
Konferencija je demokratski projekt blizak građanima u kojem se u prvi plan stavljaju ideje i inicijative europskih građana. 

Tko može sudjelovati?
Europski građani i građanke iz svih segmenata društva i svih dijelova Unije, pri čemu će mladi imati središnju ulogu u oblikovanju budućnosti europskog projekta.

Kako možete iznijeti svoje mišljenje?
Jednostavno odaberite temu sa sveobuhvatnog popisa i dostavite svoje mišljenje konferenciji. Vaše će se ideje prikupljati, analizirati, pratiti i objavljivati na platformi tijekom cijelog trajanja konferencije te uzeti u obzir u naknadnim raspravama u okviru europskih panela građana i građanki te plenarnih skupština.

Želite li organizirati događanje?  
Pozivamo ljude iz cijelog EU-a da se pridruže raspravama o našoj budućnosti i tako pokrenu promjene. Kako biste organizirali događanje, odaberite temu i objavite je na odgovarajućem mjestu da je drugi mogu pronaći.  

Trebate partnere?
Pronađite Europe Direct centar u vašem gradu ili županiji te zajednički pridonesite budućnosti EU-a svojim razmišljanjima i prijedlozima.

Pozivamo sve posjetitelje stranice Ureda za udruge da ispunjavajući upitnik kojeg je Ured za udruge pripremio u okviru manifestacije Dana otvorenih vrata udruga 2021. daju svoju viziju o budućnosti Europe  a povratne informacije koje dobije od udruga i građana Ured za udruge će komunicirati na digitalnoj platformi Europske komisije.