Studijski posjet delegacije Republike Litve u Republici Hrvatskoj

U sklopu projekta pod nazivom “Electronic democracy – prerequisite for effective dialogue between local authorities and citizens of Pagėgiai and Sovetsk”, sufinanciranog iz programa prekogranične suradnje (Interreg), a koji provode litvanska općina Pagėgiai i ruska općina Sovietsk, predstavnici delegacije Republike Litve održali su sastanak s predstavnicama Ureda za udruge Vlade RH 23. rujna 2021. godine u prostorijama Veleposlanstva Republike Litve u Zagrebu.

Delegaciji od 20 predstavnika općine Pagėgiai pridružili su se virtualnim putem predstavnici općine Sovietsk, partnera na projektu, koje je zanimalo iskustvo Ureda za udruge Vlade RH u provedbi demokratskih načela i mogućnostima sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Predstavnice Ureda za udruge Vlade RH predstavile su djelokrug Ureda, ponajviše u području izrade, sustavnog praćenja i analize provedbe strateških programa za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva te građana u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika.

Poseban naglasak stavljen je na Savjet za razvoj civilnoga društva u ulozi savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske s udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva na provođenju akata strateškog planiranja za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, akata strateškog planiranja Vlade i ostalih akata strateškog planiranja, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj.

Članovi litvanske delegacije upoznati su i s online platformom e-savjetovanja, koja omogućuje uključivanje zainteresirane javnosti u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata, za čiju je administrativnu podršku do srpnja 2019. bio zadužen Ured za udruge Vlade RH.

Pisane vijesti