Odobrene su 4 prijave za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnoga društva

Ured za udruge donio je treću Odluku o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva u okviru programa EU i inozemnih fondova za 2021. godinu.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu, donesena je treća Odluka o sufinanciranju projekata organizacija civilnoga društva za 2021. godinu.
 
Prijave za sufinanciranje su podnesene u razdoblju od 16. lipnja  do 22. srpnja 2021., a udovoljavaju Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2021. godinu.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u ukupnom iznosu od 15.143,45 eura. Iznosi i postoci dodijeljeni organizacijama civilnoga društva navedeni su u Odluci. 

Pisane vijesti