Predstavljanje CERV programa u Virovitici 24.05.2022.

Ured za udruge i Grad Virovitica pozivaju vas na predstavljanje CERV programa, koje će se održati u utorak, 24. svibnja 20220. u Gradskoj vijećnici (Trg kralja Zvonimira 1) u Virovitici. 

Ured za udruge Vlade RH, kao nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. - 2027., u suradnji s Gradom Viroviticom predstavit će mogućnosti financiranja za neprofitni sektor i jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave putem navedenog Programa: njegove ciljeve, tematska područja i način prijave.

Predstavljanje će se održati u utorak, 24. svibnja 2022. u Virovitici od 11 do 12:30 sati u prostoru Gradske vijećnice (Trg kralja Zvonimira 1, Virovitica).
Na događanju ćemo predstaviti osnovne značajke CERV programa, njegove tematske cjeline, kao i način prijave.
 
Program događanja:
11:00 - 11:05 - Uvod / Pozdravne riječi (g. Ivica Kirin, Gradonačelnik Virovitice)
11:05 - 12:00 - Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV), Saša Šegrt, Nacionalna kontakt točka Programa, Ured za udruge Vlade RH
12:00 - 12:30 - Pitanja i odgovori, konzultacije
 
Ako želite sudjelovati molimo vas da popunite PRIJAVNICU (https://forms.gle/4npwpVfwd87iaHJV6)
 
Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, jednakost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.
U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a raspodijeljen je na sljedeće tematske cjeline:
  1. Vrijednosti Unije;
  2. Jednakost, prava i rodna ravnopravnost;
  3. Uključenost i sudjelovanje građana;
  4. Daphne - borba protiv svih oblika nasilja. 

Ured za udruge Vlade RH djeluje kao Nacionalna kontakt točka CERV programa, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata. 
Dodatne informacije o programu "Građani jednakost, prava i vrijednosti" možete dobiti na:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en ,
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en ,
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

Za sva pitanja vezano za događanje, molimo vas da nam se obratite na cerv@udruge.vlada.hr.

 

Pisane vijesti | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)