​Poziv na predlaganje predstavnika OCD-a za članove i zamjene članova u Odbor za praćenje Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

​Sukladno traženju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike potrebno je predložiti zamjene članova u 6 područja djelovanja.

Odbor za praćenje Programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027."  uspostavlja se s ciljem praćenja provedbe Programa i napretka u ostvarenju njegovih ciljeva uzimajući u obzir financijske podatke, zajedničke te specifične pokazatelje.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačko tijelo za Program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2021. – 2027. uspostavlja i predsjeda radom Odbora za praćenje te je odgovorno za provedbu svih aktivnosti u radu. Odbor za praćenje sastojat će se od predstavnika tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnika civilnog društva.
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Odbora za praćenje Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027." iz područja djelovanja:
Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: savjet@udruge.vlada.hrtereza.missoni@uzuvrh.onmicrosoft.com ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva prema području djelovanja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje. 

Rok za dostavu kandidatura je ponedjeljak, 21.11.2022., do 17 sati.
 
 

Pisane vijesti