Radionica programa Građani jednakost, prava i vrijednosti (CERV), 14. veljače 2023., u Puli

Događanje će se održati u Puli, 14. veljače 2023. godine, u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc (Ul. Ljudevita Gaja 3, Pula).

Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti pri Uredu za udruge Vlade RH, u suradnji sa Savezom udruga Rojca i udrugom Zelena Istra organizira predstavljanje programa Europske unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i interaktivnu radionicu za pripremu projektnih prijedloga na CERV program.

Za sudjelovanje se možete prijaviti isključivo popunjavanjem online prijavnice (https://forms.gle/dY1Y62ucmsh2bmXi6) najkasnije do 10. veljače 2023. 

Centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme - CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti EU-a: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške OCD-ima i drugim akterima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti. Na taj način CERV nastoji potaknuti aktivno građansko i demokratsko sudjelovanje u cilju očuvanja i razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava koja se temelje na vladavini prava i uvažavanju različitosti. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

Sudionici će se upoznati s osnovnim obilježjima CERV programa, dobiti informacije o trenutno otvorenim i planiranim pozivima i inicijativama. Uz to, sudionici će se upoznati s uspješnim primjerima dobre prakse, kako bi stekli bolji uvid u vrste aktivnosti za koje je moguće dobiti potporu u okviru CERV programa. Dodatno, sudionici će se upoznati sa središnjim portalom za prijavu projekata na programe Europske unije (Funding and tender opportunities - FTOP), projektnom dokumentacijom nužnom za prijavu te raditi na oblikovanju svojih projektnih ideja.

Najave | Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)