Studijski posjet predstavnika Ministarstva javne uprave Crne Gore

Delegacija Crne Gore posjetila je Ured za udruge Vlade RH 26. i 27. travnja 2023. u sklopu projekta “Tehnička asistencija Vladi za unapređenje suradnje sa civilnim društvom u Crnoj Gori” financiranog sredstvima Europske unije.

Predstavnici Ministarstva javne uprave Crne Gore upoznati su s radom Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u području suradnje između organizacija civilnog društva i Vlade RH, standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te participativnim programiranjem, upravljanjem i praćenjem fondova pretpristupne pomoći EU za organizacije civilnog društva prije i nakon ulaska u članstvo EU. Uz navedeno, predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prenijeli su delegaciji svoja iskustva i znanja u postavljanju temelja za financiranje organizacija civilnoga društva u okviru fondova EU, a predstavnice Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske predstavile su sustav e-savjetovanja kao jedan od načina uključivanja civilnoga društva u oblikovanje javnih politika.

Delegacija Crne Gore imala je priliku čuti i stranu civilnog sektora: predstavnica Savjeta za razvoj civilnoga društva iz redova organizacija civilnog društva podijelila je svoje iskustvo sudjelovanja u radu Savjeta, posebice po pitanju podrške Vlade razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj.

Pisane vijesti | Međunarodna i razvojna suradnja