Kandidati za članove/zamjenike članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva

Rezultati glasovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2023. - 2026.

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za članove i  zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2023. - 2026., objavljenog 13. lipnja 2023. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasovati se moglo zaključno do 28. lipnja 2023.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 12. srpnja 2023. te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 230 glasačkih listića od čega 214 važećih i 16 nevažećih.

Prema broju dobivenih glasova u 14 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:


1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja

za članicu: Lejla Šehić-Relić
za zamjenicu članice: Vanja Mladineo
 
2. Djelovanje mladih
 
za člana: Josip Miličević
za zamjenicu člana: Maša Cek
 
3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 
za člana: Jozo Totić
za zamjenika člana: Nenad Bunoza
 
4. Kultura
 
za člana: Domagoj Šavor
za zamjenicu člana: Matija Mrakovčić
 
5. Skrb o djeci
 
za članicu: Mirjana Jakovčev
za zamjenicu članice: Kristinka Štefan
 
6. Skrb o osobama s invaliditetom
 
za člana: Nikola Tadić
za zamjenicu člana: Kristina Peruničić
 
7. Socijalna skrb
 
za članicu: Višnja Fortuna
za zamjenicu članice: Marijana Ljubić
 
8. Sport
 
za člana: Dubravko Šimenc
za zamjenicu člana: Marija Anzulović
 
9. Tehnička kultura:
 
za članicu: Jasna Malus Gorišek
za zamjenika članice: Matija Žugec
 
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava:
 
za člana: Daniel Martinović
za zamjenicu člana: Morana Starčević
 
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
 
za članicu: Željka Rajković
za zamjenicu članice: Gabrijela Medunić-Orlić
 
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
 
za člana: Danko Relić
za zamjenika člana: Igor Salopek
 
13. Zaštita potrošača
 
za članicu: Gordana Lukić
za zamjenicu članice: Sanja Keretić
 
14. Turizam
 
za člana: Tomislav Fain
za zamjenicu člana:  Mihaela Turniški
 
 
Zbog nepoštivanja pravila o glasovanju Povjerenstvo je ukupno 16 glasačkih listića ocijenilo nevažećima zbog sljedećih razloga:
 
  • 8 glasačkih listića potpisano je od strane osoba koje nisu ovlaštene za zastupanje, to jest udruge koje su dostavile glasački listić nemaju osobe ovlaštene za zastupanje koje su u mandatu
  • na 2 glasačka listića nije zaokružen niti jedan kandidat/zamjenik,
  • kod 5 udruga koje su dostavile glasački listić iz statuta nije razvidno da djeluju u području u kojem su glasovale,
  • 1 glasački listić nije dostavljen na propisnom obrascu
 
Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića po područjima
 
Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 22. ožujka 2023. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 17. travnja 2023. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 8. svibnja 2023. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 13 područja. Javni poziv je ponovljen zbog područja Turizma koji nije imao dostavljenu niti jednu kandidaturu, a trajao je od 8. do 23. svibnja 2023.
Ured za udruge je 8. svibnja 2023. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Zaprimljen je jedan prigovor koji je i uvažen.
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u njegovom osmom sazivu.
 

Pisane vijesti | Savjet za razvoj civilnoga društva - imenovanja