12 uspješnih projekata, te 79 partnerskih organizacija tijekom 2019. u sklopu programa Europa za građane u RH

Slika /slike/financiranje.jpg

U sklopu programa Europa za građane u Hrvatskoj je tijekom 2019. za financiranje odabrano 12 projekata ukupnog iznosa 411,765.00 HRK (40% više sredstava nego u 2018.).

Projekte će u svojstvu partnera provoditi još 79 organizacija iz Hrvatske (u 2018. godini sudjelovalo ih je 76), u ukupnom iznosu od 3,781,710.00 EUR, što je 4% više u odnosu na 2018. Opise projekata možete pronaći na poveznicama niže u tekstu.
 
Ukupno je prijavljeno 65 projektnih prijedloga iz Hrvatske, a udruge i druge neprofitne organizacije te općine i gradovi mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata na teme Europskog sjećanja te Demokratskog angažmana i građanskog sudjelovanja, u sklopu četiri natječaja koje je raspisala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa, s tri roka za dostavu projektnih prijava (1. veljače, 1. ožujka i 1. rujna 2019.).
 
Dobitnici sredstava u 2019. su sljedeći:

U sklopu Cjeline 1. Europsko sjećanje:
 1. DOCUMENTA - Reshaping the Image of democratic Revolutions 1989: European contemporary Perspectives and forgotten Lessons from the Past - 98,280.00 EUR
 
U sklopu Cjeline 2. Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje:
 
 1. Mjera 2.1 Bratimljenje gradova:
 1. KOPRIVNIČKI IVANEC - With Active Citizenship to the Stronger EU - 14,615.00 EUR
 2. GRAD LUDBREG - MINORITIES - ADDED VALUE OF EU - 22,175.00 EUR
 3. OPĆINA ČEPIN - Čepin and Ohrid - Sun(flower)s of the EU - 10,080.00 EUR
 4. OPĆINA GORIČAN - EUalive - 12,095.00 EUR
 5. OPĆINA PETRIJANEC - ALL IN for Social Inclusion (ALL-IN) - 10,080.00 EUR
 6. GRAD VODNJAN - DIGNANO VODNJAN DIGNANO - CONNECTING COMMUNITIES THROUGH CREATION OF EUROPEAN CULTURAL CITIZENSHIP - 5,040.00 EUR
 7. OPĆINA SRAČINEC - Stabilna poLitička I ekOnomska zajedNica - 10,080.00 EUR
 8. OPĆINA MARUŠEVEC - Jednaka MOneta Za jEdnake mogucnoSti - 10,080.00 EUR
 
 1. U sklopu Mjere 2.2 Umrežavanje gradova:
 1. GRAD PREGRADA - Small Towns European Debates Network - 68,040.00 EUR
 2. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN  - GETting to Active CITizenship in Europe - 100,800.00 EUR
 
 
 1. Mjera 2.3 Projekti civilnog društva
 1. UDRUGA MI - SPLIT - Volunteers as a force of solidarity in times of crisis - 148,680.00 EUR
 
Također, na natječaju za Operativne potpore programa Europa za građane pod nazivom Strukturna podrška europskim think-do-tanks i organizacijama civilnog društva na europskoj razini, udruga GONG je u Cjelini 2 – Demokratska i građanska participacija dobila operativnu potporu u iznosu 594.283 EUR za period od 2018-2020 godine, koja u 2020. godini iznosi 198,094.00 EUR
 
Operativni grant 2018-2020
 1. GONG – opis trogodišnjih aktivnosti - 594.283 EUR ( u 2020- 198.094 EUR)


Pisane vijesti