VAŽNO! Obavijest o dostavi prijava na Javni poziv sufinanciranje

Slika /slike/IPA/IPA 2009 program.jpg

Prijave se zaprimaju isključivo elektroničkim putem na mail adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr Ukoliko ste svoju prijavu već poslali regularnom poštom, molimo da nas o tome obavijestite na istu adresu e-pošte.

Obzirom na tehničke poteškoće povezane s oštećenjem uredskih prostorija Ureda za udruge prilikom potresa koji se dogodio 22. ožujka 2020., ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu (objavljen 16. ožujka 2020.) kako se prijave zaprimaju isključivo elektroničkim putem. Molimo da svu propisanu dokumentaciju pošaljete na mail adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr.

Ukoliko ste svoju prijavu već poslali regularnom poštom, molimo da nas o tome obavijestite na istu adresu e-pošte.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Pisane vijesti