O Uredu

Ured za udruge stručna je služba Vlade Republike Hrvatske, osnovan Uredbom o Uredu za udruge radi obavljanja stručnih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske u vezi sa stvaranjem uvjeta za suradnju i partnerstvo s nevladinim, neprofitnim sektorom, poglavito s udrugama u Republici Hrvatskoj. Istom Uredbom uređeno je da Uredom upravlja ravnatelj, kojeg imenuje Vlada, na prijedlog predsjednika Vlade, po prethodno provedenom javnom natječaju.
 

Vizija

Proaktivna i dinamična stručna služba Vlade RH usmjerena stalnom unaprjeđenju kvalitete suradnje civilnoga društva i države.   
     

Misija

Ured za udruge osigurava poticajan pravni, institucionalni i financijski okvir za djelovanje udruga i podupire razvoj snažnog i autonomnog civilnoga društva kao nezaobilaznog partnera države u pripremi i provedbi javnih politika.
 

Cilj 

Učinkovita i djelotvorna koordinacija državnih tijela u provedbi suradnje s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva u pripremi i provedbi javnih politika.