Objava privremene liste važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

Slika /slike/1. pravo na pristup.jpg

Ured za udruge objavljuje privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

Budući da je zamjenica članice iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja podnijela ostavku na članstvo u Savjetu, Ured za udruge objavio je 5. rujna 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja koji je bio otvoren do 20. rujna. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 2. listopada pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.

Danom objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno sa 11. listopada 2017., u kojem podnositelji kandidatura mogu podnijeti prigovor na istaknutu listu važećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo putem e-maila, na adresu: info@udruge.vlada.hr

Po isteku roka za prigovore, nakon što Povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate.
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata za zamjenika člana glasovati može samo udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.

U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predložen Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za zamjenika člana Savjeta iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Privremena lista važećih kandidatura

Pisane vijesti