Produženje roka za prijavu - Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u radna i savjetodavna tijela

Rok za isticanje kandidata je 21. travanj.


1) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osnovalo je 2014. Odbor za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'' u čijem radu sudjeluje i 12 članova i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva, prema područjima djelovanja.
Budući da je članu i zamjeniku člana, predstavnicima organizacija civilnoga društva iz područja kulture prestao mandat, a član i zamjenica člana iz područja  skrbi o djeci su dali ostavku na članstvo u Odboru za praćenje, potrebno je izbrati nove predstavnike.
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području kulture i skrbi o djeci da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana  Odbora za praćenje Operativnog programa ''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''

2. Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. odobren je 15. prosinca 2015. godine. Programsko područje obuhvaća 8 županija s hrvatske strane (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska i Karlovačka), te sljedeće pokrajine s talijanske strane: Teramo, Pescara, Chieti (Abruzzo), Campobasso (Molise), Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Puglia), Venezia, Padova, Rovigo (Veneto), Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (Friuli Venezia Giulia), Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Emilia Romagna), Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo (Marche). Upravljačko tijelo programa je Veneto regija u Italiji.

Odobreni Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. dostupan je na web stranici programa www.italy-croatia.eu.
 
Sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) broj 240/2014 od 07. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih i strukturnih i investicijskih fondova, a u ime Republike Hrvatske kao države članice Programa, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije moli imenovanje predstavnika i zamjene predstavnika u svojstvu promatrača bez prava glasa u Odboru za praćenje programa iz tijela/institucije koja predstavljaju civilno društvo za područje promicanja socijalne uključenosti i nediskriminacije, uključujući  tijela koja rade u područjima povezanima s planiranom uporabom Fondova ESI-ja kojima se doprinosi programu te s primjenom horizontalnih načela iz članaka 4. do 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013 na temelju njihove reprezentativnosti i uzimajući u obzir geografsku i tematsku pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i inovativne pristupe):
 
Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju u području promicanja socijalne uključenosti i nediskriminacije da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana Odbora za praćenje programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

3. Sukladno Odluci o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima (NN 042/2012, NN 049/2015), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina moli za imenovanje dva predstavnika organizacija civilnoga društva u navedenom Odboru. Zadaća Nacionalnog odbora je koordinacija aktivnosti svih tijela nadležnih za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, a sastoji se od predsjednika i 18 članova. 

Molimo sve zainteresirane organizacije civilnoga društva da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima


Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: nemanja.relic@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnicima udruga iz navedenih područja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje. 


 

Pisane vijesti