Članovi Savjeta

ČLANOVI SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
PODRUČJE DJELOVANJA/ TDU ČLAN ZAMJENIK
1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Iva Ivanković
 
iva.ivankovic@mzo.hr
Vesna Šerepac
 
vesna.serepac@mzo.hr
2. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić

margareta.maderic@mdomsp.hr
Miroslav Smetiško 
 
miroslav.smetisko@mdomsp.hr
3. Ministarstvo zdravstva Tomislav Dulibić
 
tomislav.dulibic@miz.hr
Antonija Margeta

antonija.margeta@miz.hr 
4. Ministarstvo kulture i medija Krešimir Partl
 
kresimir.partl@min-kulture.hr             
Krešimir Račić

kresimir.racic@min-kulture.hr
5. Ministarstvo hrvatskih branitelja Darko Nekić
 
darko.nekic@branitelji.hr
Lina Lena Soukup
 
linalena.soukup@branitelji.hr
6. Ministarstvo financija Martina Štefković
 
martina.stefkovic@mfin.hr
Hajdica Filipčić
 
hajdica.filipcic@mfin.hr
7. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg
 

mario.siljeg@mingor.hr​ 
Sanja Genzić Jurišević
 

sanja.genzicjurisevic@mingor.hr
8. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Frano Matušić
 
ured.drzavnog.tajnika@mvep.hr
 
Romana Kuzmanić Oluić
 
romana.kuzmanic-oluic@mvep.hr
9. Ministarstvo pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina
 

sanjin.rukavina@mpu.hr
Olga Plazibat Novosel
 

olga.plazibat@mpu.hr
10. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Spomenka Đurić
 
spomenka.djuric@mrrfeu.hr
Ivan Bota
 
ivan.bota@mrrfeu.hr
11. Ministarstvo turizma i sporta Tomislav Družak
 
tomislav.druzak@mints.hr
Ozren Pavlović Bolf
 

ozren.pavlovicbolf@mints.hr
12. Središnji državni ured za demografiju i mlade Željka Josić                              

zeljka.josic@demografijaimladi.hr                          
Jelena Jureta Pokrovac
 

jelena.juretapokrovac@demografijaimladi.hr
13.Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske Sonja Žerjav

sonja.zerjav@vlada.hr
Lana Letilović

lana.letilovic@vlada.hr
14. Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Nemanja Relić
 

nemanja.relic@vlada.hr
Viktor Koska
 

viktor.koska@vlada.hr
15. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri
 

alen.tahiri@uljppnm.vlada.hr
Ines Loknar-Mijatović
  

ines.loknar@uljppnm.vlada.hr
16. Ured za udruge Helena Beus
 
helena.beus@udruge.vlada.hr
Vesna Lendić Kasalo
 
vesna.lendickasalo@udruge.vlada.hr
17. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Cvjetana Plavša-Matić
 
zaklada@civilnodrustvo.hr
Luka Bogdan
 

euprogrami@esf.civilnodrustvo.hr
1.Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja Blaženka Sečkar
 

blazenka@gong.hr  
Marina Vojković
 
ured@odraz.hr
2. Djelovanje mladih Sven Janovski
 

sven.janovski@gmail.com
Goran Jelenić
 
goran.jelenic@gmail.com
3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata Josip Lucić
 
josip.lucic201@gmail.com
Zvonko Sesar
 

zvonko.sesar@hotmail.com
4. Kultura
 
Domagoj Šavor
 
clubture@gmail.com
Miljenka Buljević
 
mika.booksa@gmail.com
5. Skrb o djeci Branka Mrzić Jagatić
 
branka@roda.hr
Boris Vujnović
 
boris.vujnovic@sih.hr  
6. Skrb o osobama s invaliditetom Nikola Tadić
 
tadic.nikola@gmail.com
Kristina Peruničić
 
soih@zg.t-com.hr
7. Socijalna skrb Štefica Karačić
 
steficakaracic@yahoo.com
Gordana Daniel
 
husr@husr.hr
8. Sport Suzana Šop
 
suzana.sop@gmail.com
Marijo Možnik
 
marijo.moznik@kif.unizg.hr
9. Tehnička kultura Hrvoje Nekić  
 
hrvoje.nekic@hztk.hr
Željko Krnjajić
 
hroboszg@gmail.com
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava Ivan Novosel
 
Ivan.novosel@kucaljudskihprava.hr
Sara Lalić
 
sara.lalic@cms.hr
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj Željka Leljak Gracin
 
zeljka@zelena-akcija.hr
Iris Beneš
 
iris@bed.hr  
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja Danko Relić
 
danko.relic@mef.hr
Ino Kermc
 
udrugastampar@gmail.com
13. Zaštita potrošača Sanja Keretić
 
sanjakeretic@gmail.com
Tanja Popović Filipović
 
ceip.info@gmail.com
14. Turizam Mihaela Turniški
 
mihaela.turniski@uhpa.hr
Ivana Rušin Gligorić
 
ivana.rusin@uhpa.hr
1. Zaklade Renata Gubić

renata.gubic@zhzd.hr
Branka Kaselj
 
Branka.kaselj@zaklada-slagalica.hr  
2. Sindikati Marija Hanževački
 
marija.hanzevacki@nhs.hr
Darko Šeperić
 
darko.seperic@sssh.hr
3. Udruge poslodavaca Marija Šutina
 
marija.sutina@hup.hr
Iva Nappholz
 
iva.nappholz@hup.hr
1. Hrvatska zajednica županija Danijela Hećimović
 
danijela.hecimovic@licko-senjska.hr
Jasna Abramović
 
jasna.abramovic@vpz.hr
2. Udruga gradova u Republici Hrvatskoj Nives Kopajtich Škrlec
 
nives@udruga-gradova.hr
Ante Galić
 
ante.galic@gmail.com
3. Udruga općina u Republici Hrvatskoj Mladen Puškarić
 
mpuskaric@hzo.hr
Valentina Mucak
 
vmucak@hzo.hr