Dani otvorenih vrata udruga

Slika /slike/banneri/DOVU banner 2.jpg
Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske godišnji je događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. To je prilika da građani sudjeluju u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama, te se upoznaju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama. Pozivamo udruge koje žele povećati vidljivost svoga djelovanja, a posebno udruge koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora  da se prijave za sudjelovanje, pri čemu same odabiru način predstavljanja svoga rada, organizirajući radionice, izložbe, skupove, promidžbene aktivnosti i slično.

Za sudjelovanje u Danima otvorenih vrata udruga udruge se prijavljuju putem aplikacije UdrugeInfo gdje su uz druge najave događanja koje udruge putem aplikacije uobičajeno prijavljuju, biti vidljiva različita događanja udruga u sklopu Dana otvorenih vrata udruga. Udruge svoja događanja mogu prijavljivati do početka same manifestacije, a za udruge koje se pravovremeno prijave osigurani su promotivni materijali.

Kratke upute za prijavu u aplikaciju UdrugeInfo dostupne su ovdje.

Dani otvorenih vrata udruga 2020. održat će se od 20. do 23. svibnja diljem Hrvatske. Budući da su udruge jedan od najvažnijih aktera i pokretača lokalnog razvoja, Ured za udruge putem Javnog poziva želi ostvariti partnerstvo s udrugama koje će kroz svoje aktivnosti potaknuti uključenost većeg broja udruga na lokalnim razinama u manifestaciju te potaknuti građane na sudjelovanje u aktivnostima udruga za vrijeme manifestacije. 

Javni poziv „Suradnja u organizaciji Dana otvorenih vrata udruga 2020.“

Pitanja i odgovori - do 25.2.2020.

Pitanja i odgovori - do 28.2.2020.