Izbor predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti

Ukoliko tijelo državne uprave, ured Vlade ili drugo tijelo javne vlasti dostavi Savjetu za razvoj civilnoga društva (preko Ureda za udruge) zahtjev za imenovanje predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstvo, savjetodavno ili radno tijelo, rok za podnošenje kandidatura u pravilu ne može biti kraći od 3 dana , a rok za kandidiranje i izbor u pravilu ne može biti kraći od 7 dana.

Glasovanje za prijedloge za imenovanje predstavnika organizacija civilnoga društva mogu se vršiti na sjednici Savjeta ili elektroničkim putem.
Ukoliko se glasovanje vrši na sjednici, odsutnim članovima Savjeta omogućuje se dopisno glasovanje ili glasovanje tijekom slijedeća 3 radna  dana elektroničkom poštom.
 
Postupak kandidiranja i izbora predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti:
  • Ured za udruge prosljeđuje zahtjev za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva članovima Savjeta (i njihovim zamjenicima) elektroničkom poštom i navodi rok u kojem članovi Savjeta trebaju dostaviti prijedloge kandidata u traženo tijelo (obrazac sadrži: ime i prezime, organizacija civilnoga društva iz koje dolazi predloženi član, kontakti i kratak životopis). Članovi Savjeta konzultiraju podsektor kojeg predstavljaju, kako bi se kandidirali stručni predstavnici.
  • Zahtjev se, kao informacija, objavljuje i na internetskoj stranici Ureda za udruge, na podstranici Savjeta.
  • Predstavnici udruga prijedlog kandidata dostavljaju direktno Uredu za udruge ili preko članova Savjeta koji predstavljaju podsektor u kojem organizacija civilnoga društva djeluje, odnosno iz kojeg se traži kandidat u radno tijelo.
  • Prijedloge kandidata članovi Savjeta šalju Uredu za udruge elektroničkom poštom.
  • Izbor predstavnika organizacija civilnoga  društva u povjerenstva, savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne vlasti provodi se javnim glasovanjem.
  • Ured za udruge će na osnovu pristiglih (elektroničkih) glasova obavijestiti članove Savjeta o rezultatima glasovanja.
  • Da bi glasovanje bilo važeće, potreban je odaziv natpolovične većine članova Savjeta ili njihovih zamjenika ukoliko član Savjeta nije u mogućnosti glasovati.
  • Na mrežnoj stranici Ureda za udruge, na podstranici Savjeta, objavljuju se rezultati izbora.
  • Ured za udruge šalje dopis tijelu koje je poslalo zahtjev o rezultatima izbora i drugim potrebnim podacima.
  • Procedura konačnog imenovanja i daljnja suradnja s izabranim predstavnicima u nadležnosti je podnositelja zahtjeva.