Radne skupine Savjeta

Tijekom operativnog planiranja rada šetog saziva Savjeta, održanog 7. srpnja 2017. a oslanjajući se na pozitivno iskustvo prošlog saziva Savjeta, predloženo je osnivanje radnih skupina u koje će se članovi Savjeta javiti prema svojim sklonostima te će se na sljedećoj sjednici Savjeta potvrditi njihovo članstvo. Također prema praksi iz prošlog saziva, u radnim skupinama mogu sudjelovati i vanjski stručnjaci, a predloženo je formiranje 5 radnih skupina i to:  

  • Radna skupina za financijski okvir
  • Radna skupina za normativni i institucionalni okvir
  • Radna skupina za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
  • Radna skupina za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)
  • Radna skupina za vidljivost rada Savjeta

Prema Poslovniku Savjeta, s ciljem pripreme i obrade pojedinih tema za raspravu o nekom pitanju na sjednici ili za praćenje nekog područja Savjet može osnovati svoje stalne ili povremene radne skupine. Radne skupine osnivaju se odlukom Savjeta, a u radu radnih skupina Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta. Savjet osniva stalne radne skupine s godišnjim ciljevima i zadaćama te povremene radne skupine, s kratkoročnim zadacima. Saziv radnih skupina temelji se na dobrovoljnim prijavama članova Savjeta. Članovi stalnih radnih skupina među sobom odabiru koordinatora kojeg Savjet potvrđuje na svojoj prvoj sjednici nakon osnutka radne skupine. Savjet odabire i imenuje koordinatora povremene radne skupine prilikom osnutka te radne skupine. Koordinatori radnih skupina Savjeta imaju pravo nastupati u ime Savjeta pred tijelima državne uprave, organizacijama civilnoga društva  i drugim organizacijama u pitanjima ili području iz nadležnosti radnog tijela, uz prethodno informiranje predsjednika Savjeta. O radu radnih skupina koordinatori redovito izvješćuju Savjet usmenim putem, a pisano izvješće za Savjet pripremaju jednom godišnje do 31. siječnja naredne godine za rad stalnih radnih skupina u protekloj godini, odnosno po završetku zadaća povremene radne skupine. Stručne i tehničke poslove za potrebe stalnih i povremenih radnih skupina obavlja Ured za udruge.

Navedene radne skupine potvrđene su na 5. sjednici Savjeta održanoj 28. kolovoza 2017. Sukladno iskazanom interesu članovi radnih skupina su:
 
Radna skupina za financijski okvir
 
1. Emina Bužinkić (Zaštita i promicanje ljudskih prava)
2. Janja Ricov (Sport)
3. Hajdica Filipčić (Ministarstvo financija)
4. Miljenka Buljević (Kultura)
5. Željko Tomašić (Zaštita potrošača)
6. Gorana Marić (Ministarstvo hrvatskih branitelja)
7. Jelena –Gordana Zloić (Zaklade)
8. Željka Leljak Gracin (Zaštita okoliša i održivi razvoj)
9. Igor Tkalec (Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata)
10. Cvjetana Plavša-Matić (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
11. Sanja Keretić (Zaštita potrošača)
12. Luka Bogdan (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
13. Karlo Ressler (Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske)
14. Gordana Radonić (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
15. Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge)
  
Na 1. sastanku radne skupine za financijski okvir, održanom 22. rujna 2017. za koordinatoricu radne skupine izabrana je Željka Leljak Gracin (zeljka@zelena-akcija.hr). 

Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za financijski okvir

Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za financijski okvir

Radna skupina za normativni i institucionalni okvir
 
1. Andreja Veljača (Skrb o osobama s invaliditetom)
2. Ivan Novosel (Zaštita i promicanje ljudskih prava)
3. Ines Loknar - Mijatović (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)
4. Suzana Šop (Sport)
5. Tomislav Domes (Kultura)
6. Jelena –Gordana Zloić (Zaklade)
7. Jagoda Botički (Ministarstvo uprave)
8. Anica Ježić (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)
9. Željka Leljak Gracin (Zaštita okoliša i održivi razvoj)
10. Igor Tkalec (Djelovanje udruga  proizašlih iz Domovinskog rata)
11. Cvjetana Plavša-Matić (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
12. Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge)
13. Iva Rašić (Ured za udruge)
14. Marija Šutina (Udruge poslodavaca)
15. Luka Bogdan (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva)
16. Karlo Ressler (Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske)
 
Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za normativni i institucionalni okvir
 
Radna skupina za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
 
1. Katarina Nesterović (Ministarstvo financija)
2. Mira Anić (Skrb o osobama s invaliditetom)
3. Miljenka Buljević (Kultura)
4. Iris Beneš (Zaštita okoliša i održivi razvoj)
5. Biserka Stojić (Zaštita zdravlja i unaprijeđenje kvalitete življenja)
6. Eli Pijaca Plavšić (Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja)
7. Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge)
8. Iva Rašić (Ured za udruge)


Na 1. sastanku radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, održanom 22. rujna 2017. za koordinatoricu radne skupine izabrana je Miljenka Buljević (mika.booksa@gmail.com). 

Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
 

Radna skupina za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)
 
1. Ines Vrban (Zaklade)
2. Janja Ricov (Sport)
3. Marija Hanževački (Sindikati)
4. Ivan Novosel (Zaštita i promicanje ljudskih prava)
5. Katarina Nesterović (Ministarstvo financija)
6. Ines Loknar – Mijatović (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina)
7. Biserka Sojić (Zaštita zdravlja i unaprijeđenje kvalitete življenja)
8. Eli Pijaca Plavšić (Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja)
9. Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge)

Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)

Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)


Radna skupina za vidljivost rada Savjeta 
 

1. Emina Bužinkić (Zaštita i promicanje ljudskih prava) 
2. Andreja Veljača (Skrb o osobama s invaliditetom)
3. Ines Vrban (Zaklade)
4. Hajdica Filipčić (Ministarstvo financija)
5. Željko Tomašić (Zaštita potrošača)
7. Iris Beneš (Zaštita okoliša i održivi razvoj)
8. Darko Čop (Djelovanje mladih)
9. Dražen Šantić (Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata)
10. Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge)
11. Iva Rašić (Ured za udruge)
12. Karlo Ressler (Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske)
13.  Vesna Fabris (Udruga općina u Republici Hrvatskoj)


Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za vidljivost rada Savjeta