Radne skupine Savjeta


 

RADNE SKUPINE SAVJETA U ŠESTOM SAZIVU SAVJETA (2017. - 2020.)


Tijekom operativnog planiranja rada šetog saziva Savjeta, održanog 7. srpnja 2017. a oslanjajući se na pozitivno iskustvo prošlog saziva Savjeta, predloženo je osnivanje radnih skupina u koje će se članovi Savjeta javiti prema svojim sklonostima te će se na sljedećoj sjednici Savjeta potvrditi njihovo članstvo. Također prema praksi iz prošlog saziva, u radnim skupinama mogu sudjelovati i vanjski stručnjaci, a predloženo je formiranje 5 radnih skupina i to:  

  • Radna skupina za financijski okvir
  • Radna skupina za normativni i institucionalni okvir
  • Radna skupina za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
  • Radna skupina za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)
  • Radna skupina za vidljivost rada Savjeta

Prema Poslovniku Savjeta, s ciljem pripreme i obrade pojedinih tema za raspravu o nekom pitanju na sjednici ili za praćenje nekog područja Savjet može osnovati svoje stalne ili povremene radne skupine. Radne skupine osnivaju se odlukom Savjeta, a u radu radnih skupina Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta. Savjet osniva stalne radne skupine s godišnjim ciljevima i zadaćama te povremene radne skupine, s kratkoročnim zadacima. Saziv radnih skupina temelji se na dobrovoljnim prijavama članova Savjeta. Članovi stalnih radnih skupina među sobom odabiru koordinatora kojeg Savjet potvrđuje na svojoj prvoj sjednici nakon osnutka radne skupine. Savjet odabire i imenuje koordinatora povremene radne skupine prilikom osnutka te radne skupine. Koordinatori radnih skupina Savjeta imaju pravo nastupati u ime Savjeta pred tijelima državne uprave, organizacijama civilnoga društva  i drugim organizacijama u pitanjima ili području iz nadležnosti radnog tijela, uz prethodno informiranje predsjednika Savjeta. O radu radnih skupina koordinatori redovito izvješćuju Savjet usmenim putem, a pisano izvješće za Savjet pripremaju jednom godišnje do 31. siječnja naredne godine za rad stalnih radnih skupina u protekloj godini, odnosno po završetku zadaća povremene radne skupine. Stručne i tehničke poslove za potrebe stalnih i povremenih radnih skupina obavlja Ured za udruge.

Navedene radne skupine potvrđene su na 5. sjednici Savjeta održanoj 28. kolovoza 2017. Na 7. sjednici Savjeta održanoj 10. siječnja 2018. došlo je do spajanja Radne skupine za financije s Radnom skupinom za normativni institucionalni i financijski okvir. Sukladno iskazanom interesu članovi radnih skupina su:
 
Radna skupina za financije, normativni i institucionalni okvir
 
1. Emina Bužinkić
2. Janja Ricov
3. Hajdica Filipčić
4. Miljenka Buljević
5. Gorana Marić
6. Jelena - Gordana Zloić
7. Željka Leljak Gracin
8. Cvjetana Plavša- Matić
9. Sanja Keretić
10. Luka Bogdan
11. Gordana Radonić
12. Vesna Lendić Kasalo
13. Andreja Veljača
14. Ivan Novoesel
15. Ines Loknar Mijatović
16. Suzana Šop
17. Tomislav Domes
18. Jagoda Botički
19. Nina Krznarić Uroda
20. Stela Fišer Marković
21. Marija Šutina
22. Zrnka Kušen (vanjska članica)
23. Mirela Travar (vanjska članica)

 
 
Na 1. sastanku radne skupine za financijski okvir, održanom 22. rujna 2017. za koordinatoricu radne skupine izabrana je Željka Leljak Gracin (zeljka@zelena-akcija.hr) koja je na 7. sjednici Savjeta održanoj 10. siječnja 2018., potvrđena za koordinatoricu Radne skupine za financije, normativni i institucionalni okvir. 

Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za financijski okvir

Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za financijski okvir
 
Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za normativni i institucionalni okvir

Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za normativni i institucionalni okvir

Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za financije, normativni i institucionalni okvir

Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za financije, normativni i institucionalni okvir

Bilješka sa 3. sastanka Radne skupine za financije, normativni i institucionalni okvir

 
Radna skupina za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
 
1. Katarina Nesterović
2. Mira Anić
3. Miljenka Buljević
4. Iris Beneš
5. Biserka Stojić
6. Eli Pijaca Plavšić
7. Vesna Lendić Kasalo
8. Stela Fišer Marković


Na 1. sastanku radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, održanom 22. rujna 2017. za koordinatoricu radne skupine izabrana je Miljenka Buljević (mika.booksa@gmail.com). 

Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Bilješka sa 3. sastanka Radne skupine za praćenje provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

 

Radna skupina za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)
 
1. Ines Vrban
2. Janja Ricov
3. Marija Hanževački
4. Ivan Novosel
5. Katarina Nesterović
6. Ines Loknar – Mijatović
7. Biserka Stojić
8. Eli Pijaca Plavšić
9. Vesna Lendić Kasalo
10. Toni Vidan (EGSO)
11. Marina Škrabalo (EGSO)
12. Lidija Pavić Rogošić (EGSO)

Na 2. sastanku Radne skupine za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO) za koordinatora Radne skupine izabran je Ivan Novosel (Ivan.novosel@kucaljudskihprava.hr).

Bilješka sa 1. sastanka Radne skupine za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)

Bilješka sa 2. sastanka Radne skupine za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)

Bilješka sa 3. sastanka Radne skupine za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)

Bilješka sa 4. sastanka Radne skupine za međunarodnu i razvojnu suradnju (uključujući i suradnju s EGSO)


Radna skupina za vidljivost rada Savjeta 

1. Emina Bužinkić
2. Andreja Veljača
3. Ines Vrban
4. Hajdica Filipčić
5. Iris Beneš
6. Darko Čop
7. Dražen Šantić
8. Vesna Lendić Kasalo
9. Stela Fišer MarkovićBilješka sa 1. sastanka Radne skupine za vidljivost rada Savjeta