Izbor članova Savjeta

Kandidati za članove/zamjenike članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva
Rezultati glasovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2023. - 2026.

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za članove i  zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2023. - 2026., objavljenog 13. lipnja 2023. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasovati se moglo zaključno do 28. lipnja 2023.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 12. srpnja 2023. te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 230 glasačkih listića od čega 214 važećih i 16 nevažećih.

Prema broju dobivenih glasova u 14 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:


1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja

za članicu: Lejla Šehić-Relić
za zamjenicu članice: Vanja Mladineo
 
2. Djelovanje mladih
 
za člana: Josip Miličević
za zamjenicu člana: Maša Cek
 
3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 
za člana: Jozo Totić
za zamjenika člana: Nenad Bunoza
 
4. Kultura
 
za člana: Domagoj Šavor
za zamjenicu člana: Matija Mrakovčić
 
5. Skrb o djeci
 
za članicu: Mirjana Jakovčev
za zamjenicu članice: Kristinka Štefan
 
6. Skrb o osobama s invaliditetom
 
za člana: Nikola Tadić
za zamjenicu člana: Kristina Peruničić
 
7. Socijalna skrb
 
za članicu: Višnja Fortuna
za zamjenicu članice: Marijana Ljubić
 
8. Sport
 
za člana: Dubravko Šimenc
za zamjenicu člana: Marija Anzulović
 
9. Tehnička kultura:
 
za članicu: Jasna Malus Gorišek
za zamjenika članice: Matija Žugec
 
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava:
 
za člana: Daniel Martinović
za zamjenicu člana: Morana Starčević
 
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
 
za članicu: Željka Rajković
za zamjenicu članice: Gabrijela Medunić-Orlić
 
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
 
za člana: Danko Relić
za zamjenika člana: Igor Salopek
 
13. Zaštita potrošača
 
za članicu: Gordana Lukić
za zamjenicu članice: Sanja Keretić
 
14. Turizam
 
za člana: Tomislav Fain
za zamjenicu člana:  Mihaela Turniški
 
 
Zbog nepoštivanja pravila o glasovanju Povjerenstvo je ukupno 16 glasačkih listića ocijenilo nevažećima zbog sljedećih razloga:
 

 • 8 glasačkih listića potpisano je od strane osoba koje nisu ovlaštene za zastupanje, to jest udruge koje su dostavile glasački listić nemaju osobe ovlaštene za zastupanje koje su u mandatu
 • na 2 glasačka listića nije zaokružen niti jedan kandidat/zamjenik,
 • kod 5 udruga koje su dostavile glasački listić iz statuta nije razvidno da djeluju u području u kojem su glasovale,
 • 1 glasački listić nije dostavljen na propisnom obrascu

 

Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića po područjima
 
Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 22. ožujka 2023. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u osmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 17. travnja 2023. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 8. svibnja 2023. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 13 područja. Javni poziv je ponovljen zbog područja Turizma koji nije imao dostavljenu niti jednu kandidaturu, a trajao je od 8. do 23. svibnja 2023.
Ured za udruge je 8. svibnja 2023. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Zaprimljen je jedan prigovor koji je i uvažen.
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u njegovom osmom sazivu.

Kandidati za članove/zamjenike članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva
Rezultati glasovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. - 2023.

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za članove i  zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. - 2023., objavljenog 10. veljače 2020. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasovati se moglo zaključno do 25. veljače 2020.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 9., 10. i 13. ožujka 2020. te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 787 glasačkih listića od čega 663 važeća i 124 nevažećih.

Prema broju dobivenih glasova u 14 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:


1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
za članicu: Blaženka Sečkar
za zamjenicu članice: Marina Vojković
 
2. Djelovanje mladih
 
za člana: Sven Janovski
za zamjenika člana: Goran Jelenić
 
3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
 
za člana: Josip Lucić
za zamjenika člana: Zvonko Sesar
 
4. Kultura
 
za člana: Domagoj Šavor
za zamjenicu Miljenka Buljević
 
5. Skrb o djeci
 
za članicu: Branka Mrzić Jagatić
za zamjenika članice: Boris Vujnović
 
6. Skrb o osobama s invaliditetom
 
za člana: Nikola Tadić
za zamjenicu člana: Kristina Peruničić
 
7. Socijalna skrb
 
za članicu: Štefica Karačić
za zamjenicu članice: Gordana Daniel
 
8. Sport
 
za članicu: Suzana Šop
za zamjenika članice: Marijo Možnik
 
9. Tehnička kultura:
 
za člana: Hrvoje Nekić
za zamjenika člana: Željko Krnjajić
 
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava:
 
za člana: Ivan Novosel
za zamjenicu člana: Sara Lalić
 
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
 
za članicu: Željka Leljak Gracin
za zamjenicu članice: Iris Beneš
 
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
 
za člana: Danko Relić
za zamjenika člana: Ino Kermc
 
13. Zaštita potrošača
 
za članicu: Sanja Keretić
za zamjenicu članice: Tanja Popović Filipović
 
14. Turizam
 
za članicu: Mihaela Turniški
za zamjenicu članice: Ivana Rušin Gligorić
 
 
Zbog nepoštivanja pravila o glasovanju Povjerenstvo je ukupno 124 glasačka listića ocijenilo nevažećima zbog slijedećih razloga:
 
 • 12 udruga glasovalo je u dva ili više područja (dostavilo je dva ili više glasačkih listića) i iz tih razloga svi glasački listići tih udruga - ukupno 33 ocijenjeni su nevažećim,
 • 27 udruga nije dostavilo valjani glasački listić,
 • 20 glasačkih listića dostavljeno je bez ispisa iz Registra udruga,
 • 17 glasačkih listića potpisano je od strane osoba koje nisu ovlaštene za zastupanje, to jest udruge koje su dostavile glasački listić nemaju osobe ovlaštene za zastupanje koje su u mandatu
 • na 12 glasačkih listića nije zaokružen niti jedan kandidat/zamjenik,
 • kod 10 udruge koje su dostavile glasački listić iz statuta nije razvidno da djeluju u području u kojem su glasovale,
 • 2 glasačka listića pristigla su izvan roka,
 • 2 glasačka listića nisu ovjerena pečatom udruge,
 • Jedna udruga dostavila je 2 istovjetna glasačka listića pri čemu je jedan proglašen nevažećim
 
Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića po područjima
 
Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 26. studenoga 2019. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 15. siječnja 2020.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 28. siječnja 2020. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za svih 14 područja.
Ured za udruge je 30. siječnja 2020. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Nije zaprimljen niti jedan prigovor.
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u sljedećem sazivu.
 Javni poziv na glasovanje za kandidate za članove i kandidate za zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2020. - 2023.


Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva ((»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12, 61/14, 62/17), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz područja:
 
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.
 • zaštite potrošača
 • turizma
 
Kako glasovati?
U nastavku se nalazi popis istaknutih kandidata za člana i zamjenika člana te glasački listić za svako područje djelovanja. Klikom na ime kandidata/kandidatkinje može se pristupiti njihovim životopisima i pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu.
Glasovati može samo udruga koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga. Svaka udruga ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par i to u jednom području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje ispisom iz Registra udruga ili preslikom statuta (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić u području u kojem djeluje vaša udruga potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana.

Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.
Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti ispis iz Registra udruga i presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o području djelovanja organizacije.
Napominjemo da je u područjima u kojima je istaknut samo jedan par kandidata za člana/icu i zamjenika/icu Savjeta potrebno dostaviti najmanje jedan važeći glasački listić kako bi kandidatura bila potvrđena.

Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 25. veljače 2020. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA - NE OTVARATI'' na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb
 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti:
 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i
 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA  SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA IZ REDA UDRUGA ZA RAZDBOLJE 2020. - 2023.
(kandidati na listama poredani su abecednim redom prema prezimenu kandidata za člana Savjeta)
 
Područje djelovanja:
1.     Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Darija Krstić
Centar za poduzetništvo - za razvoj i promoviranje poduzetničkog ponašanja
Sunčica Oberman Peterka
Centar za poduzetništvo - za razvoj i promoviranje poduzetničkog ponašanja
Centar za poduzetništvo - za razvoj i promoviranje poduzetničkog ponašanja
2. Blaženka Sečkar
Gong
Marina Vojković
ODRAZ - Održivi razvoj zajednice
Gong
 
2.     Djelovanje mladih: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Anja Ančić
Klub mladih Split
Mihaela Lovrić
Klub mladih Split
Klub mladih Split
2. Sven Janovski
Mreža mladih Hrvatske
Goran Jelenić
PRONI - Centar za socijalno podučavanje
Mreža mladih Hrvatske
3.
 
Svjetlana Marijon
Udruga ZAMISLI
Bojan Marjanović
Hrvatsko debatno društvo
Udruga ZAMISLI
4. Darija Vlajnić
Društvo "Naša djeca" Našice
Branka Hajek
Društvo "Naša djeca" Našice
Društvo "Naša djeca" Našice
5. Luciano Žaja
Udruga mladih i studenata SplitMisli
Krešimir Ćurković
Udruga mladih i studenata SplitMisli
Udruga mladih i studenata SplitMisli
 
3.     Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Branko Gačak
Hrvatski časnički Zbor - Zajednica udruga
Mladen Lalić
Hrvatski časnički Zbor - Zajednica udruga
Hrvatski časnički Zbor - Zajednica udruga
2. Dražen Hrženjak
Udruga veterana, vojnika i domoljuba
Zvonko Kovačić
Udruga veterana, vojnika i domoljuba
Gradski ogranak udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Zagreba
3. Josip Lucić
Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
Zvonko Sesar
Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
Udruga hrvatski ratni veterani Zagreba
4. Dražen Šantić
Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
Ivan Krupec
Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi
 
4.     Kultura: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Zvjezdana Bubnjar
Udruga Kultura Nova
Magdalena Ivkić
udruga "GRAD"
Udruga Kultura Nova
2. Marko Silađi
Društvo za kulturu i umjetnost "Ivan Kukuljević Sakcinski"
Marija Pranjić Anušić
Društvo za kulturu i umjetnost "Ivan Kukuljević Sakcinski"
Društvo za kulturu i umjetnost "Ivan Kukuljević Sakcinski"
3. Domagoj Šavor
Savez udruga Klubtura
Miljenka Buljević
Savez udruga Klubtura
Savez udruga Klubtura
 
5.     Skrb o djeci: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Branka Mrzić Jagatić
Roditelji u akciji - Roda
Boris Vujnović
Savez izviđača Hrvatske
Roditelji u akciji - Roda
2. Snježana Krpes
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske
Karolina Grgić
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske
3. Sonja Ninić Ševo
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčići"
Ante Viduka
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčići"
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko - kninske županije "Kamenčići"
 
6.     Skrb o osobama s invaliditetom: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Marija Dugac
Srce - udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Jelena Ferin
Srce - udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Srce - udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
2. Nikola Tadić
Savez udruga za autizam Hrvatske
Kristina Peruničić
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH
 
7.     Socijalna skrb: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Štefica Karačić
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Gordana Daniel
Hrvatska udruga socijalnih radnika
Hrvatska udruga socijalnih radnika
2. Gordana Ramač
Centar Link 2 EU
Dragana Kulić Ališić
Pro Mente Hrvatska
Centar Link 2 EU/ Pro Mente Hrvatska/ Socijalno uslužna zadruga Martinov plašt/  Dom nade - udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama
3. Dejan Travica
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe  Oaza
Hrvoje Silić
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe  Oaza
Udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe  Oaza
4. Helena Melovnik Zrinjski
TRISOMIJA 21
Siniša Bosanac
Građanska inicijativa "Pomozimo djeci s invaliditetom"
TRISOMIJA 21
 
8.     Sport: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Krunoslav Čovo
Motociklistički klub "Kvarner"
Ivo Broznić
Motociklistički klub "Kvarner"
Motociklistički klub "Kvarner"
2. Suzana Šop
Sportski savez Grada Zagreba
Marijo Možnik
Sportski savez Grada Zagreba
Sportski savez Grada Zagreba
 
9.     Tehnička kultura: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Hrvoje Nekić
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Željko Krnjajić
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Hrvatska zajednica tehničke kulture
2. Olivera Stanić
Centar tehničke kulture Rijeka
Zagorka Prce Veseli
Centar tehničke kulture Rijeka
Centar tehničke kulture Rijeka
3. Andreja Štancl
Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"
Mladen Plazibat
Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"
Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"
 
10.   Zaštita i promicanje ljudskih prava: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Ivan Novosel
Kuća ljudskih prava Zagreb
Sara Lalić
Centar za mirovne studije
Kuća ljudskih prava Zagreb
 
11.   Zaštita okoliša i održivi razvoj: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Đurđa Adlešič
Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže
Katica Mesić
Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže
Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže
2. Krešimir Čanić
"MEHATRONIK"
Marija Pilčik
"MEHATRONIK"
"MEHATRONIK"
3. Zelena akcija Iris Beneš
Brodsko ekološko društvo - BED
Zelena akcija
4. Zoran Rajn
Centar za društvene inovacije i održivi razvoj -CEDIOR
Hrvoje Maras
Centar za društvene inovacije i održivi razvoj -CEDIOR
Centar za društvene inovacije i održivi razvoj -CEDIOR
5. Dubravko Šopar
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress"
Tanja Herceg
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress"
Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress"
 
12.   Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Katarina Radat
Društvo za socijalnu podršku
Iva Jovović
Udruga za unaprjeđenje kvalitete življenja LET
Društvo za socijalnu podršku
2. Danko Relić
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
 
Ino Kermc
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar
3. Nikola Serdarević
Udruga Terra
Ilijana Grgić
Udruga Terra
Udruga Terra
4. Biserka Stojić
Zaklada Sandra Stojić, Kutina
Suzana Fehlen
Zaklada Sandra Stojić, Kutina
Zaklada Sandra Stojić, Kutina
 
13.   Zaštita potrošača: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Sanja Keretić
Udruga za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“
Tanja Popović Filipović
Centar za informiranje i zaštitu potrošača
Razvojna organizacija zaštite potrošača (ROZP)
3. Nela Kovačević
Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač"
Zlatko Polišanski
Udruga za zaštitu potrošača "Međimurski potrošač"
Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač"
 
14.   Turizam: GLASAČKI LISTIĆ
R.br. Kandidat za člana Savjeta
(član udruge)
Kandidat za zamjenika člana Savjeta
(član udruge)
Udruga predlagateljica kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana Savjeta
1. Mihaela Turniški
Udruga hrvatskih putničkih agencija
Ivana Rušin Gligorić
Udruga hrvatskih putničkih agencija
Udruga hrvatskih putničkih agencija
 


 JAVNI POZIV za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u sedmom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (»Narodne novine«, br. 140/09, 42/12, 61/14, 62/17), prema postupku provedenom sukladno člancima 23. i 24. Poslovnika Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:
 
 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,
 • djelovanja mladih,
 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
 • kulture,
 • skrbi o djeci,
 • skrbi o osobama s invaliditetom,
 • socijalne skrbi,
 • sporta,                                                                                                   
 • tehničke kulture,
 • zaštite i promicanja ljudskih prava,
 • zaštite okoliša i održivog razvoja,
 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja
 • zaštite potrošača
 • turizma


Udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidata za člana i zamjenika člana isključivo iz područja u kojem djeluju (područje djelovanja u kojem udruga ističe kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta mora biti navedeno u statutu udruge).
Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta.
Na temelju članka 23. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 24. studenoga 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
 
 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
 • da nije dužnosnik političke stranke i
 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.
 
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva dostupan je na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Dokumentacija za isticanje kandidata treba sadržavati sljedeće:
 
 • u potpunosti popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, ovjeren potpisom osobe ovlaštene za zastupanje i pečatom (ako ga udruga rabi sukladno statutu)
 • Ispis iz Registra udruga (kao dokaz da je udruga upisana u Registar udruga, te da je uskladila statut sa Zakonom o udrugama, odnosno podnijela zahtjev za usklađivanjem, te da je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu), odnosno izvadak iz drugog matičnog registra u koji se upisuje organizacija civilnoga društva
 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.
 

Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 15. siječnja 2020.
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''
Opatička 4
10000 Zagreb

 
U roku od 15 dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore.
Nakon toga, Ured za udruge pozvat će udruge (koje su upisane u Registar udruga te koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama, odnosno podnijele zahtjev za usklađivanjem, te u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu) da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti preporučenom poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga će moći glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, što je vidljivo iz statuta udruge (ukoliko statut udruge nije vidljiv u Registru udruga potrebno je dostaviti i statut udruge), pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od 15 dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrdit će broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojati glasove po područjima i pripremiti popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostaviti Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom će na svojim internetskim stranicama objaviti popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: savjet@udruge.vlada.hr  

U nastavku se nalaze:

Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Neslužbeni pročišćeni tekst izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske)
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac životopisa

 

 


Rezultati Javnog poziva na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 7. ožujka 2018., te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 7 glasačkih listića od čega 7 važećih i nijedan nevažeći.
 
Prema broju dobivenih glasova za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača predlaže se:
 
za zamjenicu članice: Tanja Popović Filipović

Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića

Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata.
Budući da je zamjenik članice iz područja zaštite potrošača podnio ostavku na članstvo u Savjetu, Ured za udruge objavio je 11. siječnja 2018. Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača koji je bio otvoren do 26. siječnja.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 2. veljače je pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja zaštite potrošača i utvrdilo da je pristigla 1 važeća kandidatura dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.
Ured za udruge objavio je 5. veljače 2018. privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor na privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača, Ured za udruge objavio je 14. veljače Javni poziv na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva.  

Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača

Rok za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za područje zaštite potrošača je 26. siječnja 2018.

Budući da je zamjenik članice iz područja zaštite potrošača podnio ostavku na članstvo u Savjetu potrebno je izabrati novog zamjenika/cu članice Savjeta, predstavnika udruga iz područja zaštite potrošača.
Ovim putem pozivamo udruge koje djeluju na području zaštite potrošača da prijave kandidate za zamjenika/cu članice Savjeta sukladno Javnom pozivu.
Napominjemo da je članica Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnica udruga iz područja zaštite potrošača Sanja Keretić, predstavnica Udruge za zaštitu prava potrošača „Varaždinski potrošač“
 
Postupak za isticanje kandidata za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva provodi se na temelju iste procedure kojom je izabran i prethodni zamjenik/ca člana Savjeta.
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012, 61/2014 i 62/2017) i sukladno članku 23. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 24. studenog 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,

 • da nije dužnosnik političke stranke i

 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnoga društva koju predstavlja.Kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta iz područja zaštite potrošača mogu predlagati isključivo udruge i druge organizacije civilnoga društva iz područja zaštite potrošača. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga koje djeluju u jednom od navedenih područja mogu istaknuti samo po jednog kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata treba biti istaknut samo kandidat za zamjenika/cu članice. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za zamjenika/cu članice Savjeta, udruge iz područja zaštite potrošača šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

 • životopis kandidata za zamjenika/cu članice na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • pismo motivacije kandidata za zamjenika/cu članice s opisom načina komunikacije i informiranja udruga iz područja zaštite potrošača u slučaju da bude izabran za zamjenika članice Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u području zaštite potrošača  udruge ili druge organizacije civilnoga društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnoga društva.

 
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA IZ PODRUČJA ZAŠTITE POTROŠAČA - NE OTVARATI''.
 
U roku 15 dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane Javnim pozivom za područje zaštite potrošača.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće i nevažeće kandidature te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati udruge koje djeluju u području zaštite potrošača da daju svoj glas jednom kandidatu za zamjenika/cu članice Savjeta.
 
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata za zamjenika/cu članice glasovati može samo udruga iz područja zaštite potrošača, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od 15 dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predložen Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za zamjenika/cu članice Savjeta u području zaštite potrošača te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: savjet@udruge.vlada.hr
 
U nastavku se nalaze:
 
Obrazac za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac životopisa
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva   - neslužbeni pročišćeni tekst Ureda za udruge
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društvaRezultati Javnog poziva na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

 

Javni poziv na glasovanje bio je otvoren od 13. do 28. listopada

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanjaPovjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 2. studenog, te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 12 glasačkih listića od čega 11 važećih i jedan nevažeći. Jedan listić je proglašen nevažećim budući da su osobe ovlaštene za zastupanje udruge koja je dostavila glasački listić izvan mandata.
 
Prema broju dobivenih glasova za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja predlaže se:
 
za zamjenicu članice: Martina Horvat
 
Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića

Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata.
Budući da je zamjenica članice iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja podnijela ostavku na članstvo u Savjetu, Ured za udruge objavio je 5. rujna 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja koji je bio otvoren do 20. rujna. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 2. listopada pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.
Ured za udruge objavio je 3. listopada privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor na privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja, Ured za udruge objavio je 13. listopada Javni poziv na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja.
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva. 
 
Rezultati Javnog poziva na glasovanje za kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnike udruga iz područja turizma

 

Javni poziv na glasovanje bio je otvoren od 19. rujna do 4. listopada 2017.

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnike udruga iz područja turizma Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 16. listopada, te je utvrdilo da je pristiglo ukupno 11 glasačkih listića od čega 9 važećih i dva nevažeća. Dva su listića proglašena nevažećima budući da su osobe ovlaštene za zastupanje udruge koja je dostavila glasački listić izvan mandata.

Prema broju dobivenih glasova za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnike udruga iz područja turizma predlažu se:

za članicu: Mihaela Turniški
za zamjenicu članice: Ivana Rušin Gligorić


Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića
 
Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata.
Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017) Ured za udruge objavio je 17. srpnja 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma koji je bio otvoren do 25. kolovoza. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 7. rujna pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja turizma i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.

Ured za udruge objavio je 8. rujna privremenu listu važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma. Nije zaprimljen niti jedan prigovor na privremenu listu, te je 19. rujna objavljen Javni poziv na glasovanje za kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnike udruga iz područja turizma.
 
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva.
Javni poziv na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja
 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva udruge iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja da glasuju za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja


Budući da je zamjenica članice iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja podnijela ostavku na članstvo u Savjetu, Ured za udruge objavio je 5. rujna 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja koji je bio otvoren do 20. rujna. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 2. listopada pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.
Ured za udruge objavio je 3. listopada privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor na privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja u nastavku se nalazi popis valjanih kandidatura sa životopisima kandidata te motivacijskim pismima.
 
POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA PREDSTAVNIKA UDRUGA IZ PODORUČJA DEMOKRATIZACIJE, VLADAVINE PRAVA ODNOSNO RAZVOJA OBRAZOVANJA

1. Martina Horvat (GONG)

2. Sonja Jarebica (Udruga „TI SI OK“)

GLASAČKI LISTIĆ

Kako glasovati?
Klikom na ime kandidatkinja može se pristupiti njihovim životopisima i pismima motivacije za rad u Savjetu.
Glasovati može samo udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga (napomena da je podnesen zahtjev za upis promjena te da je u postupku rješavanja). Svaka udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja ima pravo glasovati za samo jednog predloženog kandidata. Formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas. Djelovanje udruge u području demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja se dokazuje uvidom u Registar udruga i preslikom statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za zamjenika/cu člana.
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog kandidata za zamjenika/cu člana Savjet te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.

Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o djelovanju u području demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja.

Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 28. listopadom 2017. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA, PREDSTAVNIKA UDRUGA IZ PODRUČJA DEMOKRATIZACIJE, VLADAVINE PRAVA ODNOSNO RAZVOJA OBRAZOVANJA - NE OTVARATI'' na adresu: 

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb


 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 

 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predložen Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za zamjenika/cu člana Savjeta predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.

 •  

 Objava privremene liste važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

Ured za udruge objavljuje privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

Budući da je zamjenica članice iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja podnijela ostavku na članstvo u Savjetu, Ured za udruge objavio je 5. rujna 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja koji je bio otvoren do 20. rujna. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 2. listopada pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.

Danom objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno sa 11. listopada 2017., u kojem podnositelji kandidatura mogu podnijeti prigovor na istaknutu listu važećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo putem e-maila, na adresu: info@udruge.vlada.hr

Po isteku roka za prigovore, nakon što Povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate.
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje koji će biti dostupan na mrežnim stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata za zamjenika člana glasovati može samo udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.

U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predložen Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za zamjenika člana Savjeta iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Privremena lista važećih kandidatura 
Javni poziv na glasovanje za kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnike udruga iz područja turizma
 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva udruge iz područja turizma da glasuju za kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnike udruga iz područja turizma

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017) Ured za udruge objavio je 17. srpnja 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma koji je bio otvoren do 25. kolovoza. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 7. rujna pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja turizma i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.

Ured za udruge objavio je 8. rujna privremenu listu važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor na privremenu listu važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma u nastavku se nalazi popis valjanih kandidatura sa životopisima kandidata te motivacijskim pismima.

POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA  SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA PREDSTAVNIKA UDRUGA IZ PDORUČJA TURIZMA 

1. Mihaela Turniški/ Ivana Rušin Gligorić (Udruga hrvatskih putničkih agencija)

2. Aleksandra Uhernik Đurđek/ Debora Petrović (Hrvatska udruga profesionalaca kongresnog turizma)

GLASAČKI LISTIĆ


Kako glasovati?

Klikom na ime kandidatkinja može se pristupiti njihovim životopisima i pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu.
Glasovati može samo udruga iz područja turizma koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga (napomena da podnesen je zahtjev za upis promjena te da je u postupku rješavanja). Svaka udruga iz područja turizma ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par kandidata. Formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas. Djelovanje udruge u području turizma se dokazuje uvidom u Registar udruga i preslikom statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana.
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.

Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti presliku važećeg statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o djelovanju u području turizma.

Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 4. listopadom 2017. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA, PREDSTAVNIKE UDRUGA IZ PODRUČJA TURIZMA - NE OTVARATI'' na adresu: 

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb


 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 

 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta predstavnika udruga iz područja turizma

 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.

 
Objava privremene liste važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma

Ured za udruge objavljuje privremenu listu važećih kandidatura za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma u šestom sazivu.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017) Ured za udruge objavio je 17. srpnja 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma koji je bio otvoren do 25. kolovoza. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 7. rujna pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja turizma i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.
Danom objave privremene liste na internetskim stranicama Ureda za udruge počinje teći rok za prigovore od osam dana, koji završava zaključno sa 16. rujna 2017., u kojem podnositelji kandidatura mogu podnijeti prigovor na istaknutu listu važećih kandidatura. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i dostavlja isključivo putem e-maila, na adresu: info@udruge.vlada.hr
Po isteku roka za prigovore, nakon što Povjerenstvo razmotri opravdanost eventualnih prigovora formira se konačna lista važećih kandidatura i otpočinje glasovanje za predložene kandidate.
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje koji će biti dostupan na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata i njegovog zamjenika glasovati može samo udruga iz područja turizma, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.

U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta u području turizma te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Privremena lista važećih kandidatura 
 Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

Rok za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za područje demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja je 20. rujna 2017.

Budući da je zamjenica članice iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja podnijela ostavku na članstvo u Savjetu potrebno je izabrati novog zamjenika/cu članice Savjeta, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja.

Ovim putem pozivamo udruge koje djeluju na području demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja da prijave kandidate za zamjenika/cu članice Savjeta sukladno Javnom pozivu.

Napominjemo da je članica Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnica udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja Eli Pijaca Plavšić, predstavnica udruge Forum za slobodu odgoja.

Postupak za isticanje kandidata za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva provodi se na temelju iste procedure kojom je izabran i prethodni zamjenik/ca člana Savjeta.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012, 61/2014 i 62/2017) i sukladno članku 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 16. ožujka 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,

 • da nije dužnosnik političke stranke i

 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnoga društva koju predstavlja.

Kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja mogu predlagati isključivo udruge i druge organizacije civilnoga društva iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga koje djeluju u jednom od navedenih područja mogu istaknuti samo po jednog kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata treba biti istaknut samo kandidat za zamjenika/cu članice. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za zamjenika/cu članice Savjeta, udruge iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

 • životopis kandidata za zamjenika/cu članice na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • pismo motivacije kandidata za zamjenika/cu članice s opisom načina komunikacije i informiranja udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja u slučaju da bude izabran za zamjenika članice Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnoga društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnoga društva.

 
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA IZ PODRUČJA DEMOKRATIZACIJE, VLADAVINE PRAVA ODNOSNO RAZVOJA OBRAZOVANJA - NE OTVARATI''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane Javnim pozivom za područje djelovanja demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće i nevažeće kandidature te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati udruge koje djeluju u području demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja da daju svoj glas jednom kandidatu za zamjenika/cu članice Savjeta.
 
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata za zamjenika/cu članice glasovati može samo udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predložen Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za zamjenika/cu članice Savjeta u području demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: info@udruge.vlada.hr

U nastavku se nalaze:
 
Obrazac za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva
Obrazac životopisa
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva   - neslužbeni pročišćeni tekst Ureda za udruge
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društvaJavni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma
 

Rok za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za područje turizma je 25. kolovoz 2017.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017), u rad Savjeta za razvoj civilnoga društva uključeni su i predstavnici udruga iz područja turizma.

Ovim putem pozivamo udruge iz područja turizma da prijave kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta sukladno Javnom pozivu
 
Postupak za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012, 61/2014 i 62/2017) a na temelju članka 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 16. ožujka 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,

 • da nije dužnosnik političke stranke i

 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.Kandidate za člana i zamjenika mogu predlagati isključivo udruge i druge organizacije civilnog društva iz područja turizma. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge iz područja turizma šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

 

 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva iz područja turizma, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja udruga iz područja turizma u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u području turizma, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.

 
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4,
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA IZ PODRUČJA TURIZMA - NE OTVARATI''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane Javnim pozivom za područje djelovanja turizam.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće i nevažeće kandidature te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati udruge koje djeluju u području turizma da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana Savjeta.
 
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata i njegovog zamjenika glasovati može samo udruga iz područja turizma, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta u području turizma te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: info@udruge.vlada.hr
 
U nastavku se nalaze:
 
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva iz područja turizma
Obrazac životopisa
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva   - neslužbeni pročišćeni tekst Ureda za udruge
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva 

 Imenovan šesti saziv Savjeta za razvoj civilnoga društva


Vlada Republike Hrvatske na 22. sjednici održanoj 23. veljače imenovala je nove članove Savjeta.

Savjet za razvoj civilnog društva djeluje u kontinuitetu već petnaest godina kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske i glavni forum za strukturirani dijalog između tijela državne uprave i predstavnika udruga i ostalih aktera organiziranog civilnog društva o svim pitanjima koja utječu na okruženje za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Savjet ima važnu ulogu i u primjeni načela partnerstva u postupku programiranja projekata koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Europska komisija uvrstila je Savjet za razvoj civilnog društva u Priručnik o kvaliteti javne uprave kao primjer dobre prakse suradnje javne uprave i organizacija civilnog društva.

Sukladno važećoj Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012 i 61/2014), Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta na prijedlog tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske. Predlaganje predstavnika udruga iz trinaest područja djelovanja provodi se putem javnog poziva i transparentnog postupka utvrđenog Poslovnikom Savjeta.

Članovi Savjeta za razvoj civilnoga društva u šestom sazivu Savjeta su:

Predstavnici ministarstava i ureda Vlade Republike Hrvatske te Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koji su predloženi za člana/članicu i zamjenika/zamjenice člana/članice Savjeta za razvoj civilnoga društva:
 
1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
za člana: Ivan Milanović Litre
za zamjenicu člana: Monika Vričko
 
2. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
za članicu: Anica Ježić
za zamjenicu članice: Gordana Radonić
 
3. Ministarstvo zdravstva
za člana: Tomislav Đidara
za zamjenicu člana: Sanjica Kiš
 
4. Ministarstvo kulture
za člana: Boris Jurinić
za zamjenika člana: Stipe Buljan
 
5. Ministarstvo hrvatskih branitelja
za članicu: Nevenka Benić
za zamjenicu članice: Gorana Marić
 
6. Ministarstvo financija
za članicu: Hajdica Filipčić
za zamjenicu članice: Katarina Nesterović
 
7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
za članicu: Mirela Balint
za zamjenicu članice: Žana Počuča
 
8. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
za člana: Daniel Glunčić
za zamjenicu članice: Ivan Mintas
 
9. Ministarstvo uprave
za članicu: Jagoda Botički
za zamjenicu članice: Kristina Bosnić
 
10. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
za članicu: Katarina Ivanković Knežević
za zamjenicu članice: Marija Knežević Kajari
 
11. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
za članicu: Nikolina Klaić
za zamjenika članice: Mato Pešut
 
12. Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
za člana: Karlo Ressler
za zamjenicu člana: Ana Balaband
 
13. Vlada Republike Hrvatske
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
za članicu: Ines Loknar - Mijatović
za zamjenika članice: Aleksa Đokić
 
14. Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge

za članicu: Vesna Lendić Kasalo
za zamjenicu članice: Iva Rašić
 
15. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
za članicu: Cvjetana Plavša - Matić
za zamjenicu članice: Jelena Šišara

Predstavnici organizacija civilnoga društva koji su predloženi za člana/članicu i zamjenika/zamjenicu člana/članice Savjeta za razvoj civilnoga društva:
 
1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja
za članicu: Eli Pijaca Plavšić
za zamjenicu članice: Marina Dimić Vugec
 
2. Djelovanje mladih
za članicu: Monika Pažur
za zamjenika članice: Darko Čop
 
3. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
za člana: Igor Tkalec
za zamjenika člana: Dražen Šantić
 
4. Kultura
za članicu: Miljenka Buljević
za zamjenika članice: Tomislav Domes
 
5. Skrb o djeci
za člana: Boris Vujnović
za zamjenicu člana: Matea Čondić
 
6. Skrb o osobama s invaliditetom
za članicu: Mira Anić
za zamjenicu članice: Andreja Veljača
 
7. Socijalna skrb
za članicu: Vesna Krivošić
za zamjenicu članice: Maja Antonić
 
8. Sport
za članicu: Janja Ricov
za zamjenicu članice: Suzana Šop
 
9. Tehnička kultura
za člana: Krešimir Čanić
za zamjenika člana: Mladen Plazibat
 
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava
za članicu: Emina Bužinkić
za zamjenika članice: Ivan Novosel
 
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
za članicu: Željka Leljak Gracin
za zamjenicu članice: Iris Beneš
 
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja
za članicu: Biserka Stojić
za zamjenicu članice: Suzana Fehlen
 
13. Zaštita potrošača
za članicu: Sanja Keretić
za zamjenika članice: Željko Tomašić
 
Predstavnici zaklada, sindikata i udruge poslodavaca na prijedlog Ureda za udruge
 
14. Zaklade
za članicu: Ines Vrban
za zamjenicu članice; Jelena Gordana Zloić
 
15. Sindikati
za članicu: Marija Haževački
za zamjenika članice: Darko Šeperić
 
16. Udruge poslodavaca
za članicu: Marija Šutina
za zamjenicu članice: Iva Nappholz


 
Rezultati glasovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. - 2019

Temeljem Javnog poziva na glasovanje za kandidate za članove i  zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. - 2019. objavljenog 20. lipnja 2016. na mrežnim stranicama Ureda za udruge, glasovati se moglo zaključno do 5. srpnja 2016.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 11. i 12. srpnja 2016. te je utvrdilo da je pristigao ukupno 601 glasački listić od čega 485 važećih i 116 nevažećih.
Prema broju dobivenih glasova u 13 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva bit će predloženi kandidati koji su u pojedinom području dobili najveći broj glasova i to:
 

 1. Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanja 

za članicu: Eli Pijaca Plavšić
za zamjenicu članice: Marina Dimić Vugec
 

 1. Djelovanje mladih

za članicu: Monika Pažur
za zamjenika članice: Darko Čop
 

 1. Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata

za člana: Igor Tkalec
za zamjenika člana: Dražen Šantić
 

 1. Kultura

za članicu: Miljenka Buljević
za zamjenika članice: Tomislav Domes
 

 1. Skrb o djeci

za člana: Boris Vujnović
za zamjenicu člana: Matea Čondić
 

 1. Skrb o osobama s invaliditetom

za članicu: Mira Anić
za zamjenicu članice: Andreja Veljača
 

 1. Socijalna skrb

za članicu: Vesna Krivošić
za zamjenicu članice: Maja Antonić
 

 1. Sport

za članicu: Janja Ricov
za zamjenicu članice: Suzana Šop
 

 1. Tehnička kultura:

za člana: Krešimir Čanić
za zamjenika člana: Mladen Plazibat
 

 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava

za članicu: Emina Bužinkić
za zamjenika člana: Ivan Novosel
 

 1. Zaštita okoliša i održivi razvoj

za članicu: Željka Leljak Gracin
za zamjenicu članice: Iris Beneš
 

 1. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja

za članicu: Biserka Stojić
za zamjenicu članice: Suzana Fehlen
 

 1. Zaštita potrošača

za članicu: Sanja Keretić
za zamjenika članice: Željko Tomašić
 
Zbog nepoštivanja pravila o glasovanju Povjerenstvo je ukupno 116 glasačkih listića ocijenilo nevažećima zbog slijedećih razloga:

 • 11 udruga glasovalo je u dva ili više područja (dostavilo je dva ili više glasačkih listića) i iz tih razloga svi glasački listići tih udruga - ukupno 51 ocijenjeni su nevažećim,

 • 31 glasački listić dostavljen je bez dokaza o području u kojem udruga djeluje (ispisa iz Registra udruga i statuta),

 • na 9 glasačkih listića nije zaokružen niti jedan kandidat/zamjenik,

 • 8 glasačkih listića pristiglo je izvan roka,

 • 7 udruga koje su dostavile glasačke listiće nisu uskladile statut sa Zakonom o udrugama niti su podnijele zahtjev za usklađivanjem,

 • 5 glasačkih listića nije ovjereno pečatom udruge,

 • na 3 glasačka listića zaokruženo je više kandidata/zamjenika,

 • kod 2 udruge koje su dostavile glasački listić iz statuta nije razvidno da djeluju u području u kojem su glasovale.

Lista sa svim kandidatima te brojem dobivenih glasova i brojem nevažećih glasačkih listića po područjima

Postupku glasovanja prethodio je postupak isticanja kandidata. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 5. svibnja 2016. Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, koji je bio otvoren do 20. svibnja 2016. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda udruga sastalo se 25. svibnja 2016. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 12 od 13 područja. Nije pristigla niti jedna kandidatura u  području sporta te je Ured za udruge ponovio  Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva organizacijama koje djeluju u području sporta  do 4. lipnja 2016.
Ured za udruge je 10. lipnja 2016. objavio privremenu listu važećih kandidatura te listu nevažećih kandidatura nakon čega je počeo teći rok od 8 dana za prigovore na privremenu listu važećih kandidatura. Zaprimljen je jedan prigovor, na koji je Povjerenstvo 20. lipnja 2016. odgovorilo da razlozi za prigovor nisu prihvatljivi.
Ovim putem zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u postupku kandidiranja i/ili postupku glasovanja za članove Savjeta i time pridonijeli demokratičnosti i transparentnosti rada Savjeta za razvoj civilnoga društva u sljedećem sazivu.

 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u kojem djeluju.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da glasuju za kandidate za članove i zamjenike članova novog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva u području u kojem djeluju.
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012 i 61/2014), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz područja:

 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,

 • djelovanja mladih,

 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

 • kulture,

 • skrbi o djeci,

 • skrbi o osobama s invaliditetom,

 • socijalne skrbi,

 • sporta,

 • tehničke kulture,

 • zaštite i promicanja ljudskih prava,

 • zaštite okoliša i održivog razvoja,

 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja.

 • zaštite potrošača

 
Kako glasovati?
U nastavku se nalazi popis istaknutih kandidata za člana i zamjenika člana te glasački listić za svako područje djelovanja. Klikom na ime kandidata/kandidatkinje može se pristupiti njihovim životopisima i pismu/pismima motivacije za rad u Savjetu te potvrdama o aktivnom djelovanju kandidata u području za koje se predlaže.
Glasovati može samo udruga koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga (napomena da podnesen je zahtjev za upis promjena te da je u postupku rješavanja). Svaka udruga  ima pravo glasovati za samo jedan predloženi par i to u području djelovanja za koje je registrirana, što se dokazuje ispisom iz Registra udruga ili preslikom statuta (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić u području u kojem djeluje vaša udruga potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za člana i zamjenika člana.
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog para (kandidat za člana / kandidat za zamjenika člana Savjeta) te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.
Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti ispis iz Registra udruga i presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o području djelovanja organizacije. 
Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 5. srpnja 2016. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ČLANOVE SAVJETA - NE OTVARATI'' na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb

VAŽNA NAPOMENA: slijedom čestih upita vezanih za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena u Registar udruga, napominjemo da navedene udruge, pri glasovanju, dostavljaju važeći statut udruge to jest onaj statut koji je ovjeren od strane nadležnog Ureda državne uprave. U slučaju da je u zahtjevu za upis promjena u Registru udruga naveden i zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, pri glasovanju je potrebno dostaviti dokaz (potvrdu nadležnog Ureda državne uprave) da je predan zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje, kako bi bilo vidljivo da su osobe ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu.

 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 

 • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i

 • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.

 

POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA  SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA IZ REDA UDRUGA ZA RAZDBOLJE 2016. - 2019.

 
Područje djelovanja:
 
1.     Demokratizacija, vladavina prava te razvoj obrazovanjaGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

         1. Ivan Munjin / Ana Marija Husak (Udruga U ime obitelji)

         2. Eli Pijaca Plavšić / Marina Dimić Vugec (Forum za slobodu odgoja/ODRAZ-Održivi razvoj zajednice)  


 
2.     Djelovanje mladih: GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

         1. Luka Bogdan / Martin Makarun (Institut za stručno usavršavanje mladih)

         2. Marin Miletić / Asja Pavlović (Zdrug katoličkih skauta Hrvatske)

         3. Monika Pažur / Darko Čop (Mreža mladih Hrvatske)  3.     Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rataGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

         1. Stjepan Galović / Toni Galović (Udruga branitelja Hrvatske „Slavonija“)

         2. Zoran Marunček / Bernardin Jelinić (Udruga veterana 5. gardijske brigade „Sokolovi“)    

         3. Milana Perica / Allen Bartoš (Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske)

         4. Marijan Smernić / Željko Simić (Zajednica udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Republike Hrvatske)

         5. Igor Tkalec / Dražen Šantić (Udruga veterana 7. gardijska brigada „Puma“)  


 
4.     Kultura GLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Miljenka Buljević / Tomislav Domes (Savez udruga Klubtura)

        2. Dražen Jelavić / Vesna Papac (Savez udruga - Hrvatski sabor kulture)   


 
5.     Skrb o djeciGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Kristina Pavlović / Marija Ćurlin (Udruga Glas roditelja za djecu - GROZD)

        2. Boris Vujnović / Matea Čondić (Savez izviđača Hrvatske)   6.     Skrb o osobama s invaliditetomGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Mira Anić / Andreja Veljača (Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“/Hrvatski savez slijepih)

        2. Roman Baštijan / Svjetlana Marijon (Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“)

        3. Ratmir Džanić / Mario Stančić (Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske)

        4. Miljenka Radović / Ivana Sinković (Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida)

        5. Tomislav Velić / Žana Skejo-Škorić („Bubamara“ Udruga osoba s invaliditetom)   7.     Socijalna skrbGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Zvezdana Bajić / Toni Maglica („ZvoniMir“)

        2. Vesna Krivošić / Maja Antonić (Hrvatski Crveni križ)  
 


8.     SportGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Nebojša Aleksić / Gordana Ivković (Speed badmintonski klub „Zagreb“)

        2. Slaviša Bradić / Barbara Kušenić (Zajednica sportova Primorsko-goranske županije)

        3. Vladimir Iveta / Matija Puhak (Hrvatski nogometni savez)

        4. Marko Lepoglavec / Karlo Radmanić (Sportska udruga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu)

        5. Janja Ricov / Suzana Šop (Sportski savez grada Zagreba)

        6. Biserka Vrbek / Siniša Krajač (Hrvatski olimpijski odbor)  9.     Tehnička kulturaGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1.  Krešimir Čanić / Mladen Plazibat (Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv")10.   Zaštita i promicanje ljudskih pravaGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1. Emina Bužinkić / Ivan Novosel (Centar za mirovne studije/Kuća ljudskih prava)
  
       2. Igor Peternel / Bruno Čavić (Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava)  


 
11.   Zaštita okoliša i održivi razvojGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1. Željka Leljak Gracin / Iris Beneš (Zelena akcija, uz potporu Zelenog foruma)  12.   Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenjaGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

       1. Biserka Stojić / Suzana Fehlen (Zaklada Sandra Stojić)  

 

13.   Zaštita potrošačaGLASAČKI LISTIĆ 
Kandidati za člana / zamjenika člana (udruga predlagateljica):

        1. Vlado Iljkić / Jasmina Barić (Franak - udruga za zaštitu potrošača korisnika financijskih usluga)

        2. Sanja Keretić / Željko Tomašić (Regionalna organizacija zaštite potrošača)

        3. Dijana Kladar / Ilija Rkman („Potrošač“ - Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske)   
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 5. svibnja 2016. Javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2016. do 2019. Javni poziv je bio otvoren do 20. svibnja 2016., a Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva sastalo se 25. svibnja 2016. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 12 od 13 područja. Nije pristigla niti jedna kandidatura u  području sporta. Ured za udruge ponavlja javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva za područje djelovanja: sport i poziva organizacije civilnoga društva iz područja sporta da u dodatnom roku od osam dana (do 4. lipnja 2016) istaknu kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva.


Postupak za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012 i 61/2014.) a na temelju članka 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 5. srpnja 2013., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,

 • da nije dužnosnik političke stranke i

 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.


Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidate isključivo za člana i zamjenika člana  iz područja u kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

 • Ispis iz Registra udruga (kao dokaz da je udruga upisana u Registar udruga, te da je uskladila statut sa Zakonom o udrugama , odnosno podnijela zahtjev za usklađivanjem, te da je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu), odnosno izvadak iz drugog matičnog registra u koji se upisuje organizacija civilnoga društva,

 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.

 
 Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4,
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom za područje djelovanja sport.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće i nevažeće kandidature te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati udruge da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana Savjeta, istaknutom u području njihova djelovanja.  
 
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
 
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu:nemanja.relic@udruge.vlada.hr
 

U nastavku se nalaze:

 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da istaknu kandidate za članove i zamjenike članova šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2016. do 2019. godine.
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 140/09, 42/12 i 61/14), a prema postupku provedenom sukladno člancima 22. i 23. Poslovnika Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja:

 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,

 • djelovanja mladih,

 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

 • kulture,

 • skrbi o djeci,

 • skrbi o osobama s invaliditetom,

 • socijalne skrbi,

 • sporta,                                                                                                    

 • tehničke kulture,

 • zaštite i promicanja ljudskih prava,

 • zaštite okoliša i održivog razvoja,

 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja

 • zaštite potrošača

 
Na temelju članka 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 5. srpnja 2013., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,

 • da nije dužnosnik političke stranke i

 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.


Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidate isključivo za člana i zamjenika člana  iz područja u kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

 • Ispis iz Registra udruga (kao dokaz da je udruga upisana u Registar udruga, te da je uskladila statut sa Zakonom o udrugama , odnosno podnijela zahtjev za usklađivanjem, te da je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu), odnosno izvadak iz drugog matičnog registra u koji se upisuje organizacija civilnoga društva

 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.


Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 20. svibanj 2016., a popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4,
10000 Zagreb
 s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''.


 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, pozivaju se udruge (koje su upisane u Registar udruga te koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama , odnosno podnijele zahtjev za usklađivanjem, te u kojima je osoba ovlaštena za zastupanje u mandatu) da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, što je vidljivo iz statuta udruge (ukoliko statut udruge nije vidljiv u Registru udruga potrebno je dostaviti i statut udruge), pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
 
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu:nemanja.relic@udruge.vlada.hr  

 
U nastavku se nalaze:

 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva registrirane udruge u Republici Hrvatskoj da istaknu kandidate za članove i zamjenike članova petoga saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2013. do 2016.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 140/2009.) te Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne novine“ br. 42/2012.), a prema postupku provedenom sukladno Poslovniku Savjeta, Vlada Republike Hrvatske imenuje članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz sljedećih područja: 

 • demokratizacije, vladavine prava, te razvoja obrazovanja,

 • djelovanja mladih,

 • djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,

 • kulture,

 • skrbi o djeci,

 • skrbi o osobama s invaliditetom,

 • socijalne skrbi,

 • sporta,

 • tehničke kulture,

 • zaštite i promicanja ljudskih prava,

 • zaštite okoliša i održivog razvoja,

 • zaštite zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja. 

Na temelju Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 14. rujna 2012., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:

 • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,

 • da nije dužnosnik političke stranke i

 • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja. 

Udruge i druge organizacije civilnog društva mogu isticati/predlagati kandidate isključivo za područje u kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta te na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.

 

Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

 • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,

 • kopiju zadnjeg rješenja o registraciji udruge odnosno druge organizacije civilnog društva (zadnje promjene upisa u odgovarajući registar) ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana,

 • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,

 • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.

Rok za isticanje kandidata za članove Savjeta i zamjenike je 22. veljače 2013., a popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo poštom na adresu:

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Radnička cesta 80/V,

10000 Zagreb

 

s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA''.

 

U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te pripremiti listu važećih kandidatura.

 

Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama potom će objaviti sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, pozivaju se udruge da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana istaknutom u području njihova djelovanja. Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u kojem udruga djeluje, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.

 

U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima djelovanja udruga te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.

 

Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: info@uzuvrh.hr.

 

U nastavku se nalaze:

__________________________________________________________________________________

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je 6. veljače 2013. javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova petoga saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva, za razdoblje od 2013. do 2016. Natječaj je bio otvoren do 22. veljače 2013., a Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva sastalo se 1. ožujka 2013. te utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za deset od dvanaest područja. Nije pristigla niti jedna kandidatura u dva područja djelovanja organizacija civilnoga društva. Ured za udruge ponavlja javni poziv za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za razvoj civilnoga društva za dva područja djelovanja i to:

 

 • demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja i

 •  sport.

U nastavku se nalaze:

Rok za isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta za navedena dva područja djelovanja je 12. ožujka 2013.