Javni poziv na glasovanje za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/shutterstock_285998729_cr.jpg

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske poziva udruge iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja da glasuju za kandidate za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja


Budući da je zamjenica članice iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja podnijela ostavku na članstvo u Savjetu, Ured za udruge objavio je 5. rujna 2017. Javni poziv za isticanje kandidata za zamjenika/cu članice Savjeta za razvoj civilnoga društva - predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja koji je bio otvoren do 20. rujna. Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva iz reda udruga, imenovano od strane Savjeta, na sastanku održanom 2. listopada pregledalo je pristigle prijedloge kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta predstavnike udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja i utvrdilo da su pristigle 2 važeće kandidature dok niti jedna kandidatura nije bila nevažeća.
Ured za udruge objavio je 3. listopada privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja. Budući da nije zaprimljen niti jedan prigovor na privremenu listu važećih kandidatura za zamjenika/cu člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja u nastavku se nalazi popis valjanih kandidatura sa životopisima kandidata te motivacijskim pismima.
 
POPIS ISTAKNUTIH KANDIDATA ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA PREDSTAVNIKA UDRUGA IZ PODORUČJA DEMOKRATIZACIJE, VLADAVINE PRAVA ODNOSNO RAZVOJA OBRAZOVANJA

1. Martina Horvat (GONG)

2. Sonja Jarebica (Udruga „TI SI OK“)

GLASAČKI LISTIĆ

Kako glasovati?
Klikom na ime kandidatkinja može se pristupiti njihovim životopisima i pismima motivacije za rad u Savjetu.
Glasovati može samo udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja koja je registrirana u Registru udruga Republike Hrvatske i koja je uskladila statut s Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili je podnijela zahtjev za usklađivanjem a da je to vidljivo u Registru udruga (napomena da je podnesen zahtjev za upis promjena te da je u postupku rješavanja). Svaka udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja ima pravo glasovati za samo jednog predloženog kandidata. Formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas. Djelovanje udruge u području demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja se dokazuje uvidom u Registar udruga i preslikom statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), a područje djelovanja podložno je dodatnoj provjeri.
Glasački listić potrebno je isprintati i zaokružiti jedan redni broj ispred imena kandidata za zamjenika/cu člana.
Napominjemo: glasački listić je važeći ukoliko je zaokružen samo jedan redni broj ispred istaknutog kandidata za zamjenika/cu člana Savjet te ukoliko su popunjeni i ovjereni podaci na glasačkom listiću za udrugu koja glasuje.

Uz popunjeni glasački listić obvezno je dostaviti presliku statuta udruge (za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena, pa statut udruge još nije vidljiv u Registru udruga), kao dokaz o djelovanju u području demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja.

Molimo Vas da popunjeni glasački listić zajedno s prilogom pošaljete isključivo poštom zaključno s 28. listopadom 2017. s naznakom ''GLASOVANJE ZA ZAMJENIKA/CU ČLANA SAVJETA, PREDSTAVNIKA UDRUGA IZ PODRUČJA DEMOKRATIZACIJE, VLADAVINE PRAVA ODNOSNO RAZVOJA OBRAZOVANJA – NE OTVARATI'' na adresu:

Vlada Republike Hrvatske
Ured za udruge
Opatička 4
10000 Zagreb


 
Nakon isteka roka za glasovanje, Ured za udruge će na svojim internetskim stranicama objaviti: 
  • popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predložen Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za zamjenika/cu člana Savjeta predstavnika udruga iz područja demokratizacije, vladavine prava odnosno razvoja obrazovanja
  • popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.


Pisane vijesti

Dokumenti