Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva predstavnika udruga iz područja turizma

Slika /slike/javna rasprava.jpg

Rok za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za područje turizma je 25. kolovoz 2017.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva (Narodne novine br. 62/2017), u rad Savjeta za razvoj civilnoga društva uključeni su i predstavnici udruga iz područja turizma.

Ovim putem pozivamo udruge iz područja turizma da prijave kandidate za člana i zamjenika člana Savjeta sukladno Javnom pozivu
 
Postupak za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (Narodne novine br. 140/2009, 42/2012, 61/2014 i 62/2017) a na temelju članka 22. Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva, donesenog na sjednici održanoj 16. ožujka 2017., kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih organizacija civilnoga društva su:
  • da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
  • da nije dužnosnik političke stranke i
  • da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.


Kandidate za člana i zamjenika mogu predlagati isključivo udruge i druge organizacije civilnog društva iz područja turizma. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. Na obrascu za isticanje kandidata trebaju biti istaknuti kandidati i za člana i za zamjenika člana. U suprotnom se kandidatura smatra nevažećom.
Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge iz područja turizma šalju preporučenom poštom Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

 
  • popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva iz područja turizma, dostupan na internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske,
  • životopise kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu, koji će se objaviti na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske uz imena istaknutih kandidata za glasovanje,
  • pismo / pisma motivacije kandidata za člana i zamjenika člana (kandidat za člana i kandidat za zamjenika člana mogu napisati i potpisati zajedničko motivacijsko pismo ili svako svoje) s opisom načina komunikacije i informiranja udruga iz područja turizma u slučaju da bude izabran za člana odnosno zamjenika člana Savjeta, koji će se objaviti na mrežnim stranicama uz  imena istaknutih kandidata za glasovanje,
  • potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u području turizma, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnog društva.
 
Popunjeni obrazac za isticanje kandidata, sa svim potrebnim prilozima, dostavlja se isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Opatička 4,
10000 Zagreb
 
s napomenom ''ISTICANJE KANDIDATA ZA ČLANA SAVJETA IZ PODRUČJA TURIZMA – NE OTVARATI''.
 
U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledat će prijave pristigle u roku i utvrditi zadovoljavaju li formalne uvjete zadane Javnim pozivom za područje djelovanja turizam.
 
Ured za udruge na svojim mrežnim stranicama objavit će sve važeće i nevažeće kandidature te odrediti rok od 8 dana za prigovore. Nakon toga, objavit će sve važeće kandidature sa životopisima i motivacijskim pismima te pozvati udruge koje djeluju u području turizma da daju svoj glas jednom kandidatu za člana i zamjenika člana Savjeta.
 
Udruge će glasovati na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na mrežnim  stranicama Ureda za udruge, a kojega će Uredu za udruge dostaviti poštom u roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje. Za kandidata i njegovog zamjenika glasovati može samo udruga iz područja turizma, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje, Povjerenstvo za izbor članova Savjeta utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge potom na svojim internetskim stranicama objavljuje popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta u području turizma te popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
 
Eventualna pitanja oko kandidacijskog postupka mogu se postaviti elektroničkim putem, na e-adresu: info@udruge.vlada.hr
 
U nastavku se nalaze:
 
Obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva iz područja turizma
Obrazac životopisa
Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva   – neslužbeni pročišćeni tekst Ureda za udruge
Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva

Pisane vijesti